วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ป.ป.ท.พร้อมอบรม หน.ส่วนราชการ รับกลไก ป.ย.ป.

ป.ป.ท.พร้อมอบรม หัวหน้าส่วนราชการ หลักสูตรระยะสั้น รับกลไกขับเคลื่อนประเทศ ป.ย.ป. 

เมื่อวันที่ 12 ก.พ.60 นายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ป.ป.ท.) กล่าวถึงกรณีที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สั่งการให้จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นสำหรับข้าราชการระดับปลัดกระทรวงอธิบดีกรม และหลักสูตรการเตรียมข้าราชการเพื่อสร้างวิสัยทัศน์ ซึ่งจะอบรมข้าราชการระดับรองปลัดกระทรวงและรองอธิบดี เพื่อจะได้เข้าใจกลไกการขับเคลื่อนของคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) เพื่อสามารถถ่ายทอดให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจ ว่า การจัดอบรมดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่ดีเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานของราชการที่จะขับเคลื่อนงานในอนาคตต่อไป เชื่อว่าหัวหน้าส่วนราชการมีความพร้อมที่จะมาทำความเข้าใจในการทำงานร่วมกัน

นายประยงค์ กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมาภาครัฐอาจจะไม่ได้อยู่ในกรอบการทำงานที่ควรจะดำเนินการ นายกฯ จึงอยากให้ส่วนราชการได้การทำงานตามหน้าที่ที่กฎหมายได้กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพสามารถแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วและถ่ายทอดนโยบายให้บุคลากรในหน่วยงานได้เข้าใจทิศทางการขับเคลื่อนงานของรัฐบาลได้ชัดเจนขึ้น ส่วนรูปแบบของหลักสูตรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับไปดำเนินการ ตนคิดว่าจะเป็นไปในลักษณะนั่งโต๊ะกลมมาพูดคุยประชุมเชิงปฏิบัติการของแต่ละส่วนเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของแต่ละหน่วยงานคงไม่ใช่การไปนั่งอบรมเป็นเดือนๆ หรือใช้เวลานานเหมือนที่ผ่านมา

ป.ป.ท.พร้อมอบรม หัวหน้าส่วนราชการ หลักสูตรระยะสั้น รับกลไกขับเคลื่อนประเทศ ป.ย.ป. 12 ก.พ. 2560 14:06 12 ก.พ. 2560 14:43 ไทยรัฐ