วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อนุฯ การเมือง สปท. นัดส่งการบ้านปรองดอง ป.ย.ป. สิ้น ก.พ.นี้

อนุ กมธ.การเมือง สปท.นัดส่งสรุป จัดทำเป็นข้อเสนอแนะสำหรับการสร้างความปรองดองสิ้นเดือน ก.พ.นี้ ให้ ป.ย.ป.

เมื่อวันที่ 12 ก.พ.60 พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ เลขาอนุกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาศึกษา รวบรวมความเห็นวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการสร้างความปรองดองทางการเมืองของ กมธ.การเมือง สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) กล่าวถึงความคืบหน้าการทำงานว่า อนุ กมธ.ประชุมไปแล้ว 2 ครั้ง ที่ผ่านมาเชิญ พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน อดีตผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) และนายวุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า มาให้ข้อมูลโดยการประชุมครั้งถัดไปจะเชิญ นายดิเรก ถึงฝั่ง อดีต ส.ว.นนทบุรี ที่เคยผลักดันแนวทางการสร้างความปรองดองเมื่อครั้งเป็นวุฒิสมาชิก (ส.ว.) มาชี้แจง 

จากนั้นอนุ กมธ.ก็จะประชุมพิจารณานำความเห็นของผู้มาชี้แจง และรายงานผลการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เช่น ของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริง เพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) ที่มี นายคณิต ณ นคร เป็นประธาน รวมถึงรายงานผลการศึกษาของ นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) มาสรุปจัดทำเป็นข้อเสนอแนะสำหรับการสร้างความปรองดองในสังคมไทยภายในสิ้นเดือน ก.พ.นี้ ก่อนส่งให้ กมธ.การเมือง ที่มี นายเสรี สุวรรณภานนท์ เป็นประธานพิจารณาอีกครั้ง เพื่อส่งตรงไปยังคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ทันที ไม่ต้องผ่านการขอความเห็นชอบจาก สปท. เนื่องจากเวลามีค่อนข้างจำกัด

อนุ กมธ.การเมือง สปท.นัดส่งสรุปจัดทำเป็นข้อเสนอแนะสำหรับการสร้างความปรองดองสิ้นเดือน ก.พ.นี้ ให้ ป.ย.ป. 12 ก.พ. 2560 14:03 12 ก.พ. 2560 16:11 ไทยรัฐ