วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
จดหมายเปิดผนึก

จดหมายเปิดผนึก

  • Share:

เห็นข่าว พล.ต.อ.สุวรรณ สุวรรณเวโช นายกสมาคมตำรวจ ทำบันทึกเปิดผนึกให้ อ.สังศิต พิริยะรังสรรค์ และคณะผู้เสวนาหัวข้อ “ตำรวจมีไว้ทำไม” ขอแสดงความจริงอีกด้านของตำรวจ

บอกว่า ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่รู้จริงหรือแกล้งไม่รู้ว่า ตำรวจไทยมีไว้ทำไม เพราะอดีตที่เคยรับราชการตำรวจจนเกษียณอายุราชการ เป็นครูบาอาจารย์ในสถาบันและโรงเรียนตำรวจ

เข้าใจคำว่า การเสวนาเพื่อระดม แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ เพื่อปรับปรุง พัฒนา และแก้ไขปัญหาให้องค์กรดีขึ้น แต่การเสวนาครั้งนี้ มีอคติกับตำรวจ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ในทุกองค์กรมีทั้งคนดีและคนไม่ดี การกล่าวหาเหมารวมทั้งองค์กร ทำให้ไม่เป็นธรรมต่อคนดีในองค์กรและทำให้องค์กรเสียหาย ผู้ที่เสวนาต้องยอมรับในตำรวจ 2.4 แสนคน มีตำรวจที่ไม่ดีปะปนอยู่

เช่นเดียวกันทุกหน่วยงาน

การกล่าวหาว่า ตำรวจไม่ดีทั้งหมด ขอให้คิดถึงความรู้สึกและหัวอกของตำรวจที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ การกล่าวหาเช่นนี้จะนำสู่การแก้ปัญหาได้อย่างไร ในเมื่อคนที่เสวนาใช้คำพูดดูหมิ่นดูแคลนตำรวจทุกคน

ตำรวจที่ดีมีอีกจำนวนมากจะรู้สึกอย่างไร ควรให้ความเคารพต่อดวงวิญญาณของตำรวจผู้กล้าที่ยอมเสียสละแม้ชีวิต เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศและประชาชน

ให้นึกถึงความรู้สึกและหัวอกของบิดา มารดา ลูก เมีย และญาติพี่น้องของพวกเขาเหล่านั้นด้วยว่าจะรู้สึกเสียใจอย่างไรในสิ่งที่กล่าวหาอย่างไม่เป็นธรรม

อดีตนายตำรวจที่พูดต้องไปทบทวน ในสิ่งที่พูดกล่าวหาผู้อื่นและหน่วยงานเก่า

คิดว่า คงจะรู้อยู่แก่ใจ

หากถามว่า สมัยที่รับราชการได้ทำอะไรในความไม่ถูกต้องอย่างที่พูดกันมา จะยอมรับหรือว่าเคยมีทำกัน เพราะการกระทำนั้นเข้าข่ายผิดกฎหมาย และที่พูดถึงการทุจริตสอบเป็นนายสิบตำรวจ เกี่ยวกับความบกพร่ององค์กรตำรวจอย่างไร จนเป็นเหตุปฏิรูปตำรวจ

สิ่งที่ควรปฏิรูปอย่างแท้จริง ควรปฏิรูปบริบทของสังคมไทยเกี่ยวกับการทุจริตในทุกเรื่อง

ขอให้คิด เข้าใจกันใหม่ อย่าไปคิดเองว่า คนทุจริตเพื่อเป็นตำรวจ และตำรวจทุกคนต้องทุจริต

สมาคมตำรวจหวังว่า จดหมายนี้จะทำให้เข้าใจในการเสวนาอย่างสร้างสรรค์ มีเหตุผล มิใช่เอาข้อเสียบางบุคคล มาคลุมเป็นเหตุผลเหมารวม ทำให้องค์กรเสียหาย

สร้างความแตกแยก และบั่นทอนความปรองดองของคนในสังคม

ไม่บังเกิดผลดีใดๆทั้งสิ้น.

“เพลิงพยัคฆ์”
pluengpayak@thairath.co.th 

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้