วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จดหมายเปิดผนึก

เห็นข่าว พล.ต.อ.สุวรรณ สุวรรณเวโช นายกสมาคมตำรวจ ทำบันทึกเปิดผนึกให้ อ.สังศิต พิริยะรังสรรค์ และคณะผู้เสวนาหัวข้อ “ตำรวจมีไว้ทำไม” ขอแสดงความจริงอีกด้านของตำรวจ

บอกว่า ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่รู้จริงหรือแกล้งไม่รู้ว่า ตำรวจไทยมีไว้ทำไม เพราะอดีตที่เคยรับราชการตำรวจจนเกษียณอายุราชการ เป็นครูบาอาจารย์ในสถาบันและโรงเรียนตำรวจ

เข้าใจคำว่า การเสวนาเพื่อระดม แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ เพื่อปรับปรุง พัฒนา และแก้ไขปัญหาให้องค์กรดีขึ้น แต่การเสวนาครั้งนี้ มีอคติกับตำรวจ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ในทุกองค์กรมีทั้งคนดีและคนไม่ดี การกล่าวหาเหมารวมทั้งองค์กร ทำให้ไม่เป็นธรรมต่อคนดีในองค์กรและทำให้องค์กรเสียหาย ผู้ที่เสวนาต้องยอมรับในตำรวจ 2.4 แสนคน มีตำรวจที่ไม่ดีปะปนอยู่

เช่นเดียวกันทุกหน่วยงาน

การกล่าวหาว่า ตำรวจไม่ดีทั้งหมด ขอให้คิดถึงความรู้สึกและหัวอกของตำรวจที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ การกล่าวหาเช่นนี้จะนำสู่การแก้ปัญหาได้อย่างไร ในเมื่อคนที่เสวนาใช้คำพูดดูหมิ่นดูแคลนตำรวจทุกคน

ตำรวจที่ดีมีอีกจำนวนมากจะรู้สึกอย่างไร ควรให้ความเคารพต่อดวงวิญญาณของตำรวจผู้กล้าที่ยอมเสียสละแม้ชีวิต เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศและประชาชน

ให้นึกถึงความรู้สึกและหัวอกของบิดา มารดา ลูก เมีย และญาติพี่น้องของพวกเขาเหล่านั้นด้วยว่าจะรู้สึกเสียใจอย่างไรในสิ่งที่กล่าวหาอย่างไม่เป็นธรรม

อดีตนายตำรวจที่พูดต้องไปทบทวน ในสิ่งที่พูดกล่าวหาผู้อื่นและหน่วยงานเก่า

คิดว่า คงจะรู้อยู่แก่ใจ

หากถามว่า สมัยที่รับราชการได้ทำอะไรในความไม่ถูกต้องอย่างที่พูดกันมา จะยอมรับหรือว่าเคยมีทำกัน เพราะการกระทำนั้นเข้าข่ายผิดกฎหมาย และที่พูดถึงการทุจริตสอบเป็นนายสิบตำรวจ เกี่ยวกับความบกพร่ององค์กรตำรวจอย่างไร จนเป็นเหตุปฏิรูปตำรวจ

สิ่งที่ควรปฏิรูปอย่างแท้จริง ควรปฏิรูปบริบทของสังคมไทยเกี่ยวกับการทุจริตในทุกเรื่อง

ขอให้คิด เข้าใจกันใหม่ อย่าไปคิดเองว่า คนทุจริตเพื่อเป็นตำรวจ และตำรวจทุกคนต้องทุจริต

สมาคมตำรวจหวังว่า จดหมายนี้จะทำให้เข้าใจในการเสวนาอย่างสร้างสรรค์ มีเหตุผล มิใช่เอาข้อเสียบางบุคคล มาคลุมเป็นเหตุผลเหมารวม ทำให้องค์กรเสียหาย

สร้างความแตกแยก และบั่นทอนความปรองดองของคนในสังคม

ไม่บังเกิดผลดีใดๆทั้งสิ้น.

“เพลิงพยัคฆ์”
pluengpayak@thairath.co.th 

12 ก.พ. 2560 14:00 12 ก.พ. 2560 14:00 ไทยรัฐ