วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แจ่มกว่านี้มีอีกไหม! สุดยอดส้วม 32 โรงพักเมืองคอน เข้าแล้วไม่อยากออก

ไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยทำไม่ได้ แม้กระทั่งทำห้องน้ำในโรงพักหายเหม็น ยิ่งไปกว่านั้นยังปรับปรุงเสียสุดหรู ไม่เชื่อต้องไปชม สุดยอดห้องสุขา 32 โรงพักเมืองคอน แห่งเดียวเท่านั้นในประเทศไทย เข้าไปใช้แล้วไม่อยากออก...

วันที่ 12 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในโลกโซเชียลได้มีการโพสต์ภาพห้องน้ำ-ห้องสุขาสุดหรูของสถานีตำรวจจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้ง 32 แห่ง โดยแต่ละแห่งมีการประดับประดา ตกแต่งห้องน้ำอย่างสวยงาม หรูหรา และยังมีการจัดสร้างห้องน้ำ–ห้องสุขาสำหรับผู้พิการอีกด้วย จนมีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นยกย่องชื่นชมอย่างกว้างขวาง และหลายคนแสดงความคิดเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวน่าจะเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทย อยากให้ทุกจังหวัดดำเนินการแบบเดียวกับตำรวจภูธรนครศรีธรรมราช

เกี่ยวกับเรื่องนี้ พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ก่อนหน้านี้มีประชาชนจำนวนมากที่เดินทางไปติดต่อราชการตามโรงพักต่างๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้ง 32 แห่งมีความรู้สึกว่าห้องน้ำ ห้องสุขา ของโรงพักไม่สะอาด มีกลิ่นเหม็น ตนจึงมีนโยบายให้ทุกสถานีตำรวจทั้ง 32 สถานีตำรวจในจังหวัดนครศรีธรรมราช ปรับปรุงห้องน้ำ–ห้องสุขา ให้สะอาดได้มาตรฐานถูกสุขลักษณะ เพื่อให้บริการพี่น้องประชาชนผู้มาใช้บริการที่สถานีตำรวจ พร้อมจัดโครงการ “ประกวดสุดยอดห้องสุขา” สถานีตำรวจแห่งปี 2560 ของตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช    

ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลักดันให้มีการปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องสุขาในสถานีตำรวจของทุกสถานีตำรวจ สร้างแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมของข้าราชการตำรวจในการพัฒนาและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร และสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนและข้าราชการตำรวจเองที่ใช้บริการห้องสุขาของสถานีตำรวจนั้นๆ

"โครงการนี้ได้เริ่มดำเนินการเดือน พ.ย.2559-กันยายน 2560 โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินครั้งแรกเมื่อวันที่ 7-10 ก.พ.60 ที่ผ่านมา ในขณะนี้ทุกโรงพักทั้ง 32 แห่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขาเกือบแล้วเสร็จทุกแห่งแล้ว และจากการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลของคณะกรรมการ พบว่าแต่ละแห่งได้มีการปรับปรุง ซ่อมแซมห้องน้ำ-ห้องสุขาอย่างสุดหรู วิจิตรตระการตายิ่งกว่าโรงแรมระดับ 5 ดาวเสียด้วยซ้ำ"  

ผู้การเมืองคอน กล่าวด้วยว่า หลังจากนี้จะมีการตรวจติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องทุก 1 เดือนจนถึงเดือนกันยายน 2560 เพื่อสรุปผลการตรวจสอบและประเมินผลการตัดสินสุดยอดห้องสุขาจัดลำดับคะแนนเป็น 3 ลำดับ ก่อนประกอบพิธีมอบโล่ให้แก่สถานีตำรวจที่ชนะการประกวด จำนวน 3 รางวัล

"การปรับปรุงห้องสุขาและจัดโครงการประกวด สุดยอดห้องสุขา ในสถานีตำรวจในครั้งนี้ นอกจากการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชาชนผู้มาใช้บริการบนสถานีตำรวจก็มีความพึงพอใจมากขึ้น มีความสุขเมื่อได้ใช้บริการห้องสุขาที่สะอาดถูกสุขลักษณะ ข้าราชการตำรวจในสังกัดมีความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมปรับปรุงห้องสุขาและเอื้อประโยชน์ต่อสุขภาพกายและจิตใจ เป็นการให้บริการให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการ และใช้บริการได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด เชื่อว่าเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่มีห้องน้ำ-ห้องสุขา สุดหรูทุกโรงพัก" พล.ต.ต.วันไชย กล่าวในที่สุด.

ไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยทำไม่ได้ แม้กระทั่งทำห้องน้ำในโรงพักหายเหม็น ยิ่งไปกว่านั้นยังปรับปรุงเสียสุดหรู ไม่เชื่อต้องไปชม สุดยอดห้องสุขา 32 โรงพักเมืองคอน แห่งเดียวเท่านั้นในประเทศไทย เข้าไปใช้แล้วไม่อยากออก... 12 ก.พ. 2560 13:00 16 ก.พ. 2560 13:56 ไทยรัฐ