วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชมรมสมุยแถลงจุดยืน 4 ข้อแก้สนามบิน

ช่วงเที่ยงวันที่ 11 ก.พ. สมาชิกชมรมพลเมืองสมุยประมาณ 40 คน ได้รวมตัวชุมนุมกันที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี โดยพล.ร.อ.จำลอง วังค์ด่าน อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือในฐานะที่ปรึกษาชมรมพลเมืองเกาะสมุย ได้อ่าน แถลงการณ์และข้อเรียกร้อง 4 ข้อใจความว่า 1.เรื่องความเดือดร้อนของชาวบ้านชุมชนบ้านบางรักษ์และชุมชนวัดพังบัว ต.บ่อผุด ที่ได้รับผลกระทบทางเสียง เนื่องจากชาวบ้าน 2 ชุมชนอยู่ใกล้กับสนามบิน โดยขอเรียกร้องให้สำนักงานการบินพลเรือน แห่งประเทศไทยยุติการที่จะอนุญาตให้เพิ่มเที่ยวบิน สนามบินเกาะสมุยจากเดิมจำนวน 50 เที่ยวบินต่อวันเพิ่มเป็น 73 เที่ยวบินต่อวัน เนื่องจากจะ ส่งผลกระทบทางด้านเสียงกับชาวบ้านมากขึ้น 2. ทางชมรมฯ เห็นว่าอัตราค่าโดยสารเครื่องบินมายังสนามบินเกาะสมุยยังมีราคาแพง จึงขอเรียกร้องให้ ทางสายการบินปรับลดราคาตั๋วโดยสารในอัตรา ไม่ควรเกิน 4,000 บาท ทั้งไปและกลับกรุงเทพฯ-สมุย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้โดยสาร

3.เรื่องที่ดินบริเวณท้ายสนามบินพรุบางรักษ์ และเส้นทางสาธารณะที่กรมธนารักษ์จดทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ เนื้อที่ 16 ไร่เศษ โดยกรมธนารักษ์ได้นำที่ดินแปลงดังกล่าวไปให้บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด เช่าดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2542 ในระยะเวลา สัญญาเช่า 30 ปี ทางชมรมพลเมืองสมุยเห็นว่า ที่ดินแปลงดังกล่าวเดิมเป็นที่รองรับน้ำ เป็นป่าพรุ ป่าชายเลน และมีลำคลองบางทดที่ใช้ระบายน้ำ ซึ่งเกิดผลกระทบกับชาวบ้าน ทำให้การระบายน้ำ ช้าลง จึงขอเรียกร้องให้กรมธนารักษ์เพิกถอนที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าวเพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ ร่วมกัน และ 4.ขอเรียกร้องให้มีสนามบินแห่งที่ 2 ขึ้น ในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อความสะดวกในการเดินทางของนักท่องเที่ยว และเพื่อให้มีการแข่งขันเสรีทาง การบิน รวมทั้งราคาค่าโดยสารที่เป็นธรรมสำหรับผู้โดยสารทุกเชื้อชาติอย่างเท่าเทียมกัน

พล.ร.อ.จำลองกล่าวว่า การออกมาอ่านแถลงการณ์ในครั้งนี้ เพื่อเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งเข้ามาช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับชาวอ.เกาะสมุย ที่ผ่านมาทางชมรมพลเมืองสมุยได้ยื่น หนังสือข้อเรียกร้องทั้งหมดไปยังหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องแล้ว จากนี้ไปจะต้องติดตามดูว่าหน่วยงาน ที่รับผิดชอบในเรื่องนี้จะแก้ ไขปัญหาให้ชาวบ้านได้ อย่างไร ก่อนที่ทางชมรมฯจะมีมาตรการเคลื่อนไหวในขั้นต่อไป.

ช่วงเที่ยงวันที่ 11 ก.พ. สมาชิกชมรมพลเมืองสมุยประมาณ 40 คน ได้รวมตัวชุมนุมกันที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี โดยพล.ร.อ.จำลอง วังค์ด่าน อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือในฐานะที่ปรึกษาชมรมพลเมืองเกาะสมุย... 12 ก.พ. 2560 09:10 12 ก.พ. 2560 09:10 ไทยรัฐ