วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'สวนดุสิตโพล' เผย ปชช. 85.65% ห่วงวัยรุ่นไทยใช้ความรุนแรงในสังคม

'สวนดุสิตโพล' เผย ปชช. 85.65% ห่วงวัยรุ่นไทยใช้ความรุนแรงในสังคม

  • Share:

“สวนดุสิตโพล” สำรวจความเห็นประชาชน 84.06% ระบุ จากกรณีข่าววิศวกรยิงเด็ก ม.4 บ่งถึงการทะเลาะวิวาท การใช้ความรุนแรง นำมาซึ่งความสูญเสีย เป็นอุทาหรณ์ให้กับสังคมไทย ส่วน 85.65% ห่วงวัยรุ่นไทยใช้ความรุนแรงในสังคม...   

วันที่ 12 ก.พ. 60 ปัญหาสำคัญของวัยรุ่นในปัจจุบันที่ผู้ใหญ่มีความเป็นห่วงและวิตกกังวล ได้แก่ ปัญหายาเสพติด มั่วสุม ดื่มสุรา ปัญหาความรุนแรง มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ ขาดสัมมาคารวะ เป็นต้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม และประกอบกับวัยรุ่นเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ โดยพฤติกรรมเช่นนี้ต้องอาศัยการอบรมเลี้ยงดู ปลูกฝังค่านิยมอันดีตั้งแต่วัยเยาว์ เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นและเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,129 คน ระหว่างวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2560 สรุปผลได้ ดังนี้

ประชาชนคิดอย่างไร? กับ วัยรุ่นไทย ณ วันนี้

อันดับ 1 เป็นวัยที่น่าเป็นห่วง สังคมไทยมีสิ่งมอมเมา ยั่วยุจำนวนมากโดยเฉพาะอิทธิพลจากสื่อต่างๆ 75.02%

อันดับ 2 มีพฤติกรรม การแสดงออกที่ไม่เหมาะสม อารมณ์ร้อน วู่วาม 72.01%

อันดับ 3 ชอบอิสระ เป็นตัวของตัวเอง มีโลกส่วนตัวสูง ไม่ค่อยเชื่อฟังผู้ใหญ่ 71.12%

อันดับ 4 ครอบครัว ผู้ใหญ่ควรให้ความสำคัญและดูแลเอาใจใส่บุตรหลานให้มากขึ้น 70.77%

อันดับ 5 ระยะหลังมีข่าว /คดีที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่นให้พบเห็นมากขึ้น 65.72%

“5 อันดับ” เรื่องที่ประชาชนเป็นห่วง วัยรุ่นไทย ณ วันนี้

อันดับ 1 การใช้ความรุนแรงในสังคม 85.65%

อันดับ 2 การมั่วสุม สุรา ยาเสพติด 83.17%

อันดับ 3 การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 78.74%

อันดับ 4 การใช้สื่อโซเชียล 69.62%

อันดับ 5 การคบเพื่อน 52.44%

ประชาชนคิดอย่างไร? กรณี ข่าววิศวกรยิงเด็ก ม.4

อันดับ 1 การทะเลาะวิวาท การใช้ความรุนแรงนำมาซึ่งความสูญเสีย เป็นอุทาหรณ์ให้กับสังคมไทย 84.06%

อันดับ 2 การมีสติ รู้จักยับยั้งชั่งใจ การควบคุมอารมณ์เป็นสิ่งสำคัญ 75.20%

อันดับ 3 สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาวัยรุ่นในสังคมไทย ควรแก้ไขอย่างจริงจัง 73.60%

อันดับ 4 ขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีอย่างเป็นธรรม ว่าไปตามพยานหลักฐาน กฎหมายบ้านเมือง 68.38%

อันดับ 5 เป็นข่าวใหญ่ ข่าวดัง ควรมีวิจารณญาณในการรับฟังข้อมูลข่าวสาร 65.37%

“สาเหตุ” การใช้ความรุนแรง

1.ขาดสติ ใจร้อน วู่วาม ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ 80.69%

2.มีปัญหาครอบครัว ไม่ได้รับการเลี้ยงดูที่ดี 77.77%

3.สภาพแวดล้อม สภาพสังคม การคบเพื่อน 71.57%

4.การดื่มสุรา ใช้ยาเสพติด ทำให้ขาดสติ 64.13%

5.เคยถูกกระทำ เคยเห็น /ลอกเลียนแบบ 63.24%


“แนวทางแก้ไข” การใช้ความรุนแรง

1.พ่อแม่ให้ความรักความอบอุ่น การอบรมสั่งสอนที่ดี 78.12%

2.ผู้ใหญ่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี ให้คำแนะนำแก่เด็ก 74.93%

3.มีกฎหมาย บทลงโทษที่เหมาะสม/ควบคุมสื่อ 65.19%

4.ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เล่นกีฬา ออกกำลัง 56.51%

5.ต้องช่วยกันพัฒนาสังคมและการศึกษาให้ดีขึ้น 49.78%

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้