วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
พระธรรมทูตไทย นำคณะ ประกอบพิธีมาฆบูชา ณ สถานที่ตรัสรู้ เจดีย์พุทธคยา

พระธรรมทูตไทย นำคณะ ประกอบพิธีมาฆบูชา ณ สถานที่ตรัสรู้ เจดีย์พุทธคยา

  • Share:

พระธรรมทูตไทย นำพระสงฆ์ และคณะผู้แสวงบุญชาวพุทธทั้งไทยและต่างชาติ ประกอบพิธี "มาฆบูชา จากแดนพุทธภูมิ ต้นทางแห่งพระพุทธศาสนา" ณ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธ์ิ  ภายในบริเวณมหาเจดีย์พุทธคยา สร้างพลังแห่งความปลื้มใจ สุขใจ ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

วันที่ 11 ก.พ.เวลา 17.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น)  นายเด่นชัย เด่นชัยประดิษฐ์ ผู้สื่อข่าวไทยรัฐ รายงานบรรยากาศวันมาฆบูชา มาจากเมืองคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดียว่า พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา เป็นประธานนำคณะสงฆ์ไทย ประกอบพิธีเนื่องในวันมาฆบูชา ภายใต้สโลแกน "มาฆบูชา จากแดนพุทธภูมิ ต้นทางแห่งพระพุทธศาสนา" ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่พระพุทธทรงตรัสรู้ ภายในบริเวณมหาเจดีย์พุทธคยา

ในพิธี นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายปรีชา แก่นสา กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา นายประสิทธิ หิตะนันท์ นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล บรรณาธิการข่าวภูมิภาค นายเด่นชัย เด่นชัยประดิษฐ์ ประธานผู้สื่อข่าวไทยรัฐกกลุ่มเจ้าอินทรภาคกลาง ร่วมเป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีชาวพุทธที่ไปแสวงบุญอยู่พุทธคยาจำนวนมากเข้าร่วมพิธีสำคัญของพระพุทธศาสนาครั้งนี้กันเนืองแน่นพระมหาเจดีย์พุทธคยา

พิธีการเวียนเทียนเริ่มขึ้นโดย พระธรรมโพธิวงศ์ ได้ประกอบพิธีนำชาวพุทธสวดมนต์ทำวัตรเย็น ต่อด้วยการสวดมนต์บทสำคัญ "ธัมมจักกัปปวัตนสูตร" ดังกระหึ่มทั่วมหาเจดีย์พุทธคยา ต้นทางแห่งการกำเหนิดของพระพุทธศาสนา หลังสวดมนต์เสร็จ พระธรรมโพธิวงศ์ ได้นำคณะสงฆ์และชาวพุทธทั้งหมดทุกเชื้อชาติเวียนเทียนรอบต้นพระศรีมหาโพธิและมหาเจดีย์พุทธคยา 3 รอบ ซึ่งทั้งหมดได้สวดมนต์บท "อิติปิโส" อย่างต่อเนื่องระหว่างการเดินเวียนเทียนทั้ง 3 รอบ ซึ่งเป็นภาพแห่งความประทับใจและบังเกิดความสุขใจแก่ชาวพุทธทั้งมวลที่ได้มีโอกาศเข้าร่วมในพิธีสำคัญของชาวพุทธ ณ แผ่นดินแห่งการเกิดของพระพุทธศาสนาครั้งนี้

สำหรับวันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง และได้เวียนมาบรรจบอีกครั้ง

ความหมายและประวัติของวันมาฆบูชา คำว่า "มาฆะ" นั้น เป็นชื่อของเดือน 3 ย่อมาจากคำว่า "มาฆปูรณมี" หมายถึง การบูชาพระในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะตามปฏิทินของอินเดีย หรือเดือน 3 การกำหนดวันมาฆบูชาตามปฏิทินจันทรคติของไทยนั้นจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 แต่ถ้าปีใดมีเดือนอธิกมาส คือมีเดือน 8 สองครั้ง วันมาฆบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 และมักตรงกับเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคม

ความสำคัญของวันมาฆบูชา คือเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง "โอวาทปาฏิโมกข์" แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน ซึ่งหลักคำสอนนี้เป็นหลักการ และวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ หากสรุปเป็นใจความสำคัญ จะมีเนื้อหาว่า "ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์"

ทั้งนี้ในวันมาฆบูชาได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นพร้อม ๆ กันถึง 4 ประการ อันได้แก่

1. วันนั้นตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์

2. มีพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ เพื่อสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

3. พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา 6

4.พระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า หรือ "เอหิภิกขุอุปสัมปทา"

คุณอาจสนใจข่าวนี้