วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศรีสะเกษ เปิดโครงการมาฆบูชาอาเซียนและนานาชาติ

จ.ศรีสะเกษ เปิดโครงการมาฆบูชาอาเซียนและนานาชาติสานสัมพันธ์ทำไมตรี ในมิติพุทธศาสนาไทย-กัมพูชา
 เพื่อเสริมสร้างค่านิยม 12 ประการอาเซียน

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.15 น. ที่บริเวณวัดไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ นายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดงานเทศกาลวันมาฆบูชาอาเซียนสานสัมพันธ์ทำไมตรี ในมิติพระพุทธศาสนา จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2560 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีพระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ นำพุทธศาสนิกชนในจังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย และอำเภออลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 2,000 คน

กิจกรรมภายในงาน มีกิจกรรมประกอบด้วยการบวชเนกขัมมบารมี การก่อเจดีย์ข้าวเปลือก กิจกรรมเวียนเทียนมาฆบูชาอาเซียน การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย-กัมพูชา จากอำเภอลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย การแสดงธรรมจากพระภิกษุสงฆ์ประเทศกัมพูชา จำนวน 89 รูป การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพื้นบ้านวิถีถิ่นไทย วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมอาเซียน การแสดงกันตรึม การแสดงวงปี่พาทย์

การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมที่สำคัญของพระพุทธศาสนาในวันมาฆบูชา เพื่อการเสริมสร้างค่านิยม 12 ประการอาเซียน และสร้างความสัมพันธ์ในมิติทางพุทธศาสนา ระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชา ต่อไป

จ.ศรีสะเกษ เปิดโครงการมาฆบูชาอาเซียนและนานาชาติสานสัมพันธ์ทำไมตรี ในมิติพุทธศาสนาไทย-กัมพูชา
 เพื่อเสริมสร้างค่านิยม 12 ประการอาเซียน 11 ก.พ. 2560 20:20 11 ก.พ. 2560 22:27 ไทยรัฐ