วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
พุทธศาสนิกชนชาวสัตหีบ แห่เวียนเทียน วัดหลวงพ่ออี๋ เกจิดัง

พุทธศาสนิกชนชาวสัตหีบ แห่เวียนเทียน วัดหลวงพ่ออี๋ เกจิดัง

  • Share:

พุทธศาสนิกชนชาวสัตหีบ จ.ชลบุรี แห่เวียนเทียน ณ อุโบสถวัดสัตหีบ หรือ วัดหลวงพ่ออี๋ เกจิดังแห่งภาคตะวันออก เนื่องในวันมาฆบูชา ตรงกับวัน ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3

วันที่ 11 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประชาชนชาวอำเภอสัตหีบ เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา เวียนเทียน วันมาฆบูชา ณ อุโบสถวัดสัตหีบ หรือ วัดหลวงพ่ออี๋ เกจิดังแห่งภาคตะวันออก เพื่อสืบทอดวันสำคัญ และกิจกรรมที่นำพาไปสู่การละความชั่ว ถึงพร้อมด้วยการทำความดี และทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ด้วยการเวียนเทียน สวดพระพุทธมนต์ เจริญภาวนา พร้อมเวียนเทียนรอบอุโบสถ โดยมีพระครูทัศนีย์คุณากร เจ้าคณะอำเภอสัตหีบ เจ้าอาวาสวัดสัตหีบ เป็นประธานนำคณะพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และพุทธศาสนิกชน ทำกิจกรรมในครั้งนี้ มีประชาชนจำนวนมากต่างพากันจูงมือมาร่วมเวียนเทียนทำบุญ ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3

สำหรับวันมาฆบูชา ซึ่งถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง ตามประวัติกล่าวว่า เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประชุมครั้งใหญ่ ครั้งแรกในพุทธศาสนา ณ วัดเวฬุวันมหาวิหาร เรียกว่า มหาสาวกสันนิบาต ในการประชุมครั้งนี้ มีองค์ประกอบ 4 ประการ เรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต มีความหมายดังนี้ เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 มีพระสาวกเข้าประชุมโดยมิได้นัดหมาย จำนวน 1,250 รูป มีพระสาวกเข้าร่วมประชุมล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ และพระอรหันต์สาวกที่เข้าร่วมประชุมทุกรูปเป็นผู้ได้รับอุปสมบทจากพระพุทธองค์โดยตรง ดังนั้น พระองค์ทรงได้แสดงโอวาทปาติโมกข์ ประกาศตั้งหลักการของพระพุทธศาสนา เพื่อให้พระสาวก ถือเป็นหลักปฏิบัติในการสั่งสอนประชาชนตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาอีกด้วย

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้