Thairath Logo
กีฬา

พัทลุง เปิดเวทีรับฟังความเห็น ขุดคลองไทย เชื่อมฝั่งอ่าวไทย อันดามัน

Share :

สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย-จีน เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะโครงการคลองไทย หัวใจของชาติ (คลองไทย 9 A) เชื่อมฝั่ง อ่าวไทยและอันดามัน ซึ่งคนพัทลุงเห็นชอบ และให้การสนับสนุนในการดำเนินงาน

วันที่ 11 ก.พ. เวลา 18.45 น. ผู้สื่อข่าว จ.พัทลุง รายงานว่า เมื่อเวลาประมาณ 13.00 น. ที่โรงแรมชัยคณาธานี อ.เมืองพัทลุง พลเอกพงษ์เทพ เทศประทีป เลขาธิการมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ และนายกกิตติมศักดิ์สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย-จีน เป็นประธานเปิดเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะ โครงการคลองไทย หัวใจของชาติ (คลองไทย 9 A) โดยมีอดีตสมาชิกวุฒิสภา อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนภาคเอกชน ตัวแทนนักธุรกิจ/หอการค้า ตัวแทนนักการเมืองท้องถิ่น ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ของจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 300 คน

ทั้งนี้ การขุดคลองไทยได้เริ่มต้นในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งแนวคิดการขุดคลองเพื่อเชื่อมสองฝั่งทะเลนี้ ยังคงสืบทอดกันมาหลายยุคหลายสมัยจนตราบถึงปัจจุบัน แต่เนื่องจากมีเหตุผลและเหตุการณ์ต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง ทำให้แนวคิดการขุดคลองไทยต้องถูกระงับและล้มเลิกไปครั้งแล้วครั้งเล่า

อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2544 กรรมาธิการวุฒิสภา ได้รื้อฟื้นและได้ศึกษาเรื่องการขุดคลองไทยเชื่อมทะเลฝั่งอันดามันกับฝั่งอ่าวไทยขึ้นใหม่อีกครั้ง ซึ่งผลการศึกษาของวุฒิสภา ได้ให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้ดำเนินการขุดคลองไทยเชื่อมสองชายฝั่งทะเลตามแนวคลองใหม่ เรียกว่า เส้นทางแนว 9 A เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2548 ซึ่งการขุดคลองไทยดังกล่าวนี้ จะเริ่มต้นจากทะเลอันดามันที่ อ.สิเกา อ.วังวิเศษ จ.ตรัง ผ่านอำเภอทุ่งสง อ.ชะอวด อ.หัวไทร ใน จ.นครศรีธรรมราช และจะออกทะเลอ่าวไทยที่ อ.ระโนด จ.สงขลา โดยมีความยาว 135 กิโลเมตร ความกว้าง 400 เมตร และความลึก 30 เมตร ซึ่งในการขุดคลองไทยในครั้งนี้จะไม่ผ่านโครงการพระราชดำริ บริเวณชุมชนหนาแน่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ เขตอนุรักษ์ / แนวป่าสมบูรณ์ แหล่งอารยธรรม และแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ฯลฯ

ทางด้าน พลเอกพงษ์เทพ กล่าวว่า การขุดคลองไทยจะช่วยลดปัญหาความยากจน เนื่องจากจะเป็นแหล่งการจ้างแรงงานขนาดใหญ่ที่สำคัญ ช่วยย่นระยะการเดินทางของเรือสินค้า สามารถลดต้นทุนการขนส่งสินค้าทั้งของไทยและต่างชาติ ส่งเสริมศักยภาพด้านความมั่นคงของประเทศ โดยเฉพาะกองทัพเรือไทย สามารถเคลื่อนกำลังระหว่างสองฝั่งได้อย่างรวดเร็วขึ้น หากมีกรณีฉุกเฉิน และไทยจะเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนสินค้าของภูมิภาคและของโลก นอกจากนี้ เรือประมงไทยยังสามารถจับสัตว์น้ำในเขตน่านน้ำไทยได้ทั้งสองฝั่งทะเล ไทยมีต้นทุนในการผลิตน้ำมันลดลง มีอำนาจในการต่อรองสินค้าได้มากขึ้น ซึ่งคลองไทยจะทำให้ไทยสามารถเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าในตลาดภูมิภาคและตลาดโลกได้ ฯลฯ

อย่างไรก็ตาม ในการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะโครงการคลองไทย หัวใจของชาติ (คลองไทย 9 A) ในครั้งนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมได้เสนอแนวคิด ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการขุดคลองไทย รวมทั้งเสนอแนวคิดที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการขุดคลองไทย รวมทั้งมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มีการขุดคลองไทยในครั้งนี้ ซึ่งทางคณะทำงานอำนวยการคลองไทยจังหวัดพัทลุง จะได้รวบรวมแนวคิด ข้อเสนอแนะ และความวิตกกังวลในการขุดคลองไทย 9 A ไปรวบรวมกับคณะอำนวยการคลองไทย 5 จังหวัด ประกอบด้วย คณะทำงาน จังหวัด กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช พัทลุง และ จ.สงขลา เพื่อส่งให้รัฐบาลดำเนินการพิจารณาตามขั้นตอน ต่อไป.

อ่านเพิ่มเติม...
ขุดคลองไทยคลองไทย 9 Aรับฟังความคิดเห็นเชื่อมอ่าวไทย-อันดามันเลขาธิการมูลนิธิรัฐบุรุษ