วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชมรมพลเมืองสมุย ออกแถลงการณ์ 4 ข้อ ให้ช่วยชาวบ้านเดือดร้อนจากสนามบิน

กลุ่มชมรมพลเมืองสมุยอ่านแถลงการณ์ 4 ข้อ ร้องให้เร่งช่วยชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากสนามบินสมุย เรียกร้องขอค่าโดยสารที่เป็นธรรม ขอกรมธนารักษ์ เพิกถอนที่ราชพัสดุที่ให้เอกชนเช่าใช้ และขอให้มีสนามบินใหม่แห่งที่ 2 เพื่อการแข่งขัน

เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 60 สมาชิกชมรมพลเมืองสมุย ร่วม 40 คน ได้เดินทางมารวมตัวบริเวณด้านหน้า ที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เพื่ออ่านแถลงการข้อเรียกร้อง 4 ข้อ หลังจากที่ทางชมรมพลเมืองสมุย ได้มีการประชุม และมีการตั้งชมรมพลเมืองสมุยขึ้น เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้มีมติต่างๆ ในการเรียกร้องครั้งนี้จำนวน 4 ข้อ

พลเรือเอกจำลอง วังค์ด่าน ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ ที่ปรึกษาชมรมพลเมืองเกาะสมุย เป็นตัวแทนสมาชิก อ่านแถลงการณ์ข้อเรียกร้องในครั้งนี้จำนวน 4 ข้อ ดังนี้

1. เรื่องความเดือดร้อนของชาวบ้าน ชุมชนบ้านบางรักษ์ และชุมชนวัดพังบัว ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย ที่ได้รับผลกระทบทางเสียง เนื่องจากชาวบ้าน 2 ชุมชนนี้ตั้งอยู่ใกล้กับสนามบิน และเรียกร้องให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ให้ยุติการที่จะให้อนุญาต เพิ่มเที่ยวบินสนามบินเกาะสมุย จากปัจุบันนี้จำนวน 50 เที่ยวบินต่อวัน เพื่อเป็น 73 เที่ยวบินต่อวัน เนื่องจะส่งผลกระทบทางด้านเสียงกับชาวบ้านมากยิ่งขึ้น

2. เรียกร้องอัตราค่าโดยสารที่เป็นธรรม เนื่องจากปัจจุบัน ทางชมรมพลเมืองสมุย เห็นว่าอัตราค่าโดยสารเครื่องบินมายังสนามบินเกาะสมุย ยังคงมีราคาแพง จึงเรียกร้องให้ทางสายการบิน ปรับอัตราราคาตั๋วโดยสารลงมา ในอัตราไม่ควรเกิน 4,000 บาท ทั้งไปและกลับ กรุงเทพฯ-สมุย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้โดยสาร

3. เรียกร้องเรื่องที่ดินบริเวณท้ายสนามบินพรุบางรักษ์ และเส้นทางสาธารณะ ที่กรมธนารักษ์ จดทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ เนื้อที่ 16 ไร่เศษ โดยกรมธนารักษ์ได้นำที่ดินแปลงดังกล่าวให้ บริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด เช่า ตั้งแต่ 2542 ระยเวลาสัญญาเช่า 30 ปี ซึ่งทางชมรมพลเมืองสมุย เห็นว่าที่ดินแปลงดังกล่าว เดิมเป็นที่รองรับน้ำ เป็นป่าพรุ ป่าชายเลน และมีลำคลองบางทดที่ใช้ระบายน้ำ จึงเกิดผลกระทบต่อชาวบ้าน ทำให้น้ำระบายได้ช้าลง จึงเรียกร้องให้กรมธนารักษ์ เพิกถอนที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าว เพื่อที่จะให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

4. เรียกร้องให้มีสนามบินแห่งที่ 2 ขึ้นในพื้นที่ใกล้เคียง อำเภอเกาะสมุย เพื่อเป็นการสะดวกในการเดินทางของนักท่องเที่ยว เพื่อให้มีการแข่งขันเสรีทางการบิน และราคาค่าโดยสารที่เป็นธรรมสำหรับผู้โดยสารทุกเชื้อชาติอย่างเท่าเทียมกัน

ทั้งนี้ ทางด้าน พลเรือเอกจำลอง กล่าวด้วยว่า ในการออกมาอ่านแถลงการณ์ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเรียกร้องให้หน่วยที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาช่วยเหลือ และแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านบนเกาะสมุย ขณะเดียวกันข้อเรียกทั้งหมดนี้ทาง ชมรมพลเมืองสมุย ได้มีการยื่นหนังสือไปยังหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปแล้วก่อนหน้านี้ จากนี้ก็ต้องรอติดตามว่าทางหน่วยงานที่มีส่วนรับผิดชอบจะลงมีแก้ไขปัญหานี้อย่างไร.

กลุ่มชมรมพลเมืองสมุยอ่านแถลงการณ์ 4 ข้อ ร้องให้เร่งช่วยชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากสนามบินสมุย เรียกร้องขอค่าโดยสารที่เป็นธรรม ขอกรมธนารักษ์ เพิกถอนที่ราชพัสดุที่ให้เอกชนเช่าใช้ และขอให้มีสนามบินใหม่แห่งที่ 2 เพื่อการแข่งขัน 11 ก.พ. 2560 16:58 11 ก.พ. 2560 18:04 ไทยรัฐ