วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สุรชัย รับ ห่วง ม.77 รธน.ใหม่ ทำ สนช.วุ่น ต้องปรับวิธีพิจารณา ก.ม.

สุรชัย รับ ห่วง ม.77 รธน.ใหม่ ทำ สนช.วุ่น ต้องปรับวิธีพิจารณา ก.ม.

  • Share:

สุรชัย แจง สนช.อยู่ยาวตามร่าง รธน.ใหม่ จนกว่าจะมีการประชุมรัฐสภาใหม่นัดแรก หวั่น มาตรา 77 ทำ สนช.วุ่น ต้องปรับรูปแบบวิธีการพิจารณากฎหมายใหม่ โดยของเก่าที่ค้างไว้ต้องพิจารณาให้เสร็จก่อน มี.ค.นี้

เมื่อวันที่ 11 ก.พ. ที่สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก (สวนสนประดิพัทธ์) อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จัดสัมมนาสมาชิก สนช. ประจำปี 2559 โดย นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช. กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง "บทบาทและหน้าที่ สนช.ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่" ว่า หลังจากรัฐธรรมนูญใหม่ประกาศบังคับใช้เแล้ว สิ่งที่ สนช.ต้องศึกษาให้เข้าใจคือ มาตรา 263 ที่ระบุให้ สนช.อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนถึงวันเรียกประชุมรัฐสภาใหม่ หมายถึง สนช.ต้องทำหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้ ส.ส. ส.ว. หรือจนกว่าจะมีการเรียกประชุมรัฐสภาใหม่เป็นครั้งแรก ซึ่ง สนช.จะทำหน้าที่จนถึงก่อนวันประชุมรัฐสภาใหม่ 1 วัน ภายใต้บทบาทรัฐธรรมนูญใหม่นั้น สนช.ยังเป็นเสาหลักประเทศทำหน้าที่บัญญัติกฎหมาย ให้ความเห็นชอบสนธิสัญญาระหว่างประเทศ การตั้งกระทู้ถาม การเห็นชอบบุคคลดำรงตำแหน่งต่างๆ ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ยกเว้นเรื่องการถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่งที่รัฐธรรมนูญใหม่ไม่มี

นายสุรชัย กล่าวว่า การพิจารณากฎหมายของ สนช. หลังรัฐธรรมนูญใหม่มีผลบังคับใช้ จะมีกติกาใหม่เกิดขึ้นคือ มาตรา77 วรรคสอง ที่ไม่เคยมีในรัฐธรรมนูญใดมาก่อน ระบุว่ารัฐต้องพึงจัดให้มีการรับฟังความเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายให้รอบด้าน ทุกระบบ มาประกอบการตรากฎหมายด้วย ซึ่ง สนช.ต้องนำเรื่องเหล่านี้มาประกอบการพิจารณากฎหมายทุกขั้นตอน อีกทั้ง เมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้ว ต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายด้วย ทำให้เกิดคำถามตามมา คือใครจะเป็นผู้ประเมิน และแบบใดเรียกว่าพิจารณาให้รอบด้านทุกระบบ นี่คือโจทย์ใหม่ที่ สนช.ต้องทำให้ชัดเจน เพราะมาตรา 77 จะมีผลใช้บังคับต่อ สนช.ทันที ทำให้ สนช.ต้องเปลี่ยนรูปแบบการพิจารณากฎหมายใหม่ให้สอดคล้องมาตรา 77 และจะเกิดคำถามตามมามากมาย

ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา เห็นว่าร่างกฎหมายที่ค้างการพิจารณาอยู่ขณะนี้ จะขอความร่วมมือจาก กมธ.ชุดต่างๆ ให้สะสางกฎหมายเก่าที่ค้างอยู่ให้เสร็จในเดือน มี.ค. เพื่อหลีกเลี่ยงผู้ไม่หวังดีจะมาบอกว่า การพิจารณากฎหมายของ สนช.ไม่สอดคล้องกับมาตรา 77 เพราะการพิจารณากฎหมายของ สนช. หลังจากนี้ ต้องนำรายงานรับฟังความเห็นของผู้เกี่ยวข้อง รายงานผลกระทบจากหน่วยงานเจ้าของร่าง มาพิจารณาทุกขั้นตอน นั่นคือรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้