Thairath Logo
กีฬา

พาณิชย์ เตรียมตั้งเรื่องยึด-อายัดทรัพย์ 'บุญทรง-พวก' 14 ก.พ.นี้

Share :

พาณิชย์ เตรียมตั้งเรื่อง “กรมบังคับคดี” ยึด-อายัดทรัพย์ บุญทรง และพวก” 14 ก.พ.นี้ ยันที่ผ่านมาทำงานใกล้ชิดกันมาโดยตลอด แต่ที่ยังไม่ “ตั้งเรื่อง” เพราะการทำงานมีหลายขั้นตอน ประกอบกับเป็นเรื่องเทคนิคทางกฎหมาย ต้องใช้เวลา เผยล่าสุดอยู่ระหว่างสืบทรัพย์ทั้ง 6 คน ...

วันที่ 11 ก.พ. 60 นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 14 ก.พ.นี้ กระทรวงพาณิชย์จะยื่นเรื่อง และเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังกรมบังคับคดี เพื่อขอให้ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์ของบุคคลทั้ง 6 ราย ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ที่ต้องจ่ายค่าเสียหายจากกรณีนี้รวม 20,000 ล้านบาท

“ล่าสุด กรมบังคับคดี ได้ส่งแบบฟอร์มคำร้องการให้ยึดและอายัดทรัพย์มาให้กรมการค้าต่างประเทศกรอกแล้ว ซึ่งจะกรอกแบบฟอร์มเสร็จ และพร้อมส่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้กรมบังคับคดีได้ภายในวันที่ 14 ก.พ.นี้ ซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ส่วนเหตุผลที่ดำเนินการล่าช้า เพราะแต่ละหน่วยงานไม่ได้มีประสบการณ์ในการดำเนินการในลักษณะนี้ ไม่ใช่เป็นการดึงเรื่อง และยังมีรายละเอียดการทำงานค่อนข้างมาก” ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าว

ด้าน นางสาวรื่นฤดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี กล่าวว่า เนื่องจากคดีนี้เป็นไปตาม พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง มาตรา 57 ในการบังคับ ซึ่งอนุญาตให้นำวิธีพิจาณาความแพ่ง (วิ.แพ่ง มาตรา 271) มาใช้โดยอนุโลม ซึ่งการจะเร่ิมยึดหรืออายัพทรัพย์ได้ ต้องเริ่มจากโจทก์ (กรมการค้าต่างประเทศ) ตั้งเรื่องให้กรมฯ ยึด หรืออายัดทรัพย์ แต่ที่ผ่านมาเป็นเพียงการประสานการทำงานเท่านั้น โดยตามขั้นตอนหลังจากตั้งเรื่องแล้ว ต้องเสียค่าธรรมเนียม และส่งเอกสารเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะยึดของบุคคลที่ทำผิด ซึ่งขั้นตอนนี้ฝ่ายโจทก์ต้องเป็นผู้ไปสืบทรัพย์ หาข้อมูลว่าบุคคลทั้ง 6 ราย มีทรัพย์สินรายการใดบ้าง และต้องมีการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โฉนดที่ดิน ต้องได้รับการรับรองจากสำนักงานที่ดิน เป็นต้น มาประกอบการพิจารณา

ทั้งนี้ หากโจทก์มีการสืบทรัพย์ พร้อมทั้งส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับทรัพย์มาให้อย่างครบถ้วนแล้ว เจ้าหน้าที่กรมฯ จะพิจารณาคำขอยึดทรัพย์ จากนั้นจะรายงานต่อศาลเพื่อขออนุญาตขายทรัพย์ ซึ่งจะเข้าไปสู่ขั้นตอนการขายทอดตลาด แต่หากรายการทรัพย์สินของบุคคลทั้ง 6 ราย ไม่เพียงพอต่อมูลค่าหนี้ที่ต้องชำระ กรมฯ จะรายงานต่อศาล เพื่อให้โจทก์พิจารณาว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไร โดยการพิจารณาความแพ่งมีอายุความ 10 ปี

ส่วน นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า การดำเนินมาตรการบังคับทางปกครอง กรมฯ ได้ทำงานร่วมกับกรมบังคับคดีอย่างใกล้ชิดมาตั้งแต่เดือน ส.ค. 59 แต่กรมฯ ไม่มีประสบการณ์ด้านนี้มาก่อน กรมบังคับคดี จึงเข้ามาช่วยดูแล และแนะนำว่าต้องทำอย่างไร นอกจากนี้ การทำงานมีหลายขั้นตอน ซับซ้อน และเป็นเรื่องทางเทคนิคของกฎหมาย จึงต้องใช้เวลาดำเนินการ อีกทั้งยังไม่ถึงขั้นตอนของการตั้งเรื่องให้กรมบังคับคดียึด หรืออายัดทรัพย์ เพราะขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการสืบทรัพย์ ซึ่งกรมฯ มีคณะทำงานด้านกฎหมายเพื่อดำเนินการอยู่แล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 60 ศาลปกครอง มีคำสั่งยกคำขอทุเลาการบังคับคดีทางปกครองของนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีต รมว.พาณิชย์ นายภูมิ สาระผล อดีต รมช.พาณิชย์ นายมนัส สร้อยพลอย อดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ นายทิฆัมพร นาทวรทัต อดีตรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ และนายอัฐฐิติพงศ์ หรือ อัครพงศ์ ทีปวัชระ หรือช่วยเกลี้ยง อดีตผู้อำนวยการสำนักการค้าข้าว กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

อ่านเพิ่มเติม...
พาณิชย์ตั้งเรื่องยึด-อายัดทรัพย์กรมบังคับคดีทุจริตขายข้าวจีทูจีบุญทรง เตริยาภิรมย์