วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ปลัด มท.ร่อนหนังสือถึง ผวจ.ทั่วประเทศ ติวทำโครงการแผนพัฒนาภาค

ปลัด มท.ร่อนหนังสือถึง ผวจ.ทั่วประเทศ ติวทำโครงการแผนพัฒนาภาค

  • Share:

ปลัด มท.ร่อนหนังสือถึง ผวจ.ทั่วประเทศ ติวทำโครงการแผนพัฒนาพื้นที่ภาค ย้ำ ต้องสอดคล้องยุทธศาสตร์แผนภาค หน้าที่ พื้นที่ ข้อเสนอของประชารัฐ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 10 ก.พ. นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้บริหาร อปท.ทุกจังหวัดว่า กรณีที่กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นผู้ประสานในการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ระดับภาค รวม 6 ภาค ซึ่งกำหนดประชุมเชิงปฏิบัติการ 13-15 ก.พ.ที่โรงแรมรามาการ์เด้น นั้น จึงมีข้อแนะนำเกี่ยวกับการนำเสนอโครงการพัฒนาพื้นที่ในการประชุมดังนี้

1. ให้นำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ในยุทธศาสตร์ที่ 9 ที่กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เป็นภาคมาศึกษาเป็นแนวทาง 2. ควรมีผลต่อการแก้ไขปัญหาหรือส่งผลให้พื้นที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้นในมิติต่างๆ ทั้งภาค ไม่ใช่เฉพาะจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด 3. ให้นำโครงการ แผนงานหรือข้อเสนอของส่วนราชการหรือข้อเสนอของภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ประชาคมหรือประชารัฐหรือสถาบันการศึกษาที่มีข้อมูลหรือผลการศึกษาด้านต่างๆ ไว้แล้วประกอบการเสนอด้วย 4. กรณีที่ ผวจ.จะนำเสนอโครงการในพื้นที่จังหวัดเป็นการเฉพาะนั้น ต้องนำเสนอข้อมูลต่างๆ ตามแนวทางข้างต้น เพื่อแสดงให้เห็นว่าส่งผลต่อการแก้ไขปัญหา หรือเพิ่มศักยภาพของภูมิภาคนั้นได้อย่างไรด้วย 5. อาจนำโครงการแผนงานปีงบประมาณ 60 ที่ได้เสนอผ่านจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดแล้ว แต่ยังไม่มีงบประมาณรองรับมานำเสนอได้

และ 6. สามารถมอบหมายให้หน่วยงานส่วนกลางหรือสำนักงานในระดับภาค เขตจังหวัดรวมทั้งรัฐวิสาหกิจ และ อปท.ในพื้นที่เป็นหน่วยดำเนินการได้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของหน่วยนั้น

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้