วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขนส่ง เผย ยอดร้องเรียนรถสาธารณะพุ่ง แท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสารยังครองแชมป์

ขนส่ง เผย แค่ 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 60 ปชช. ร้องเรียนรถโดยสารใน กทม. ผ่านศูนย์ 1584 รวมทุกช่องทางกว่า 18,000 ครั้ง แท็กซี่ได้รับการร้องเรียน 12,900 เรื่อง ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสารมาอันดับ 1 แนะจดหมายเลขทะเบียนชื่อ-นามสกุลผู้ขับรถ วันเวลาสถานที่ใช้บริการให้ละเอียด ส่งตรงถึงกรมขนส่งทางบกได้ทุกช่องทาง ...

วันที่ 11 ก.พ. 60 นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก เผยผลดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะในเขตกรุงเทพฯ ผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 ช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559-เดือนมกราคม 2560) พบว่า ประชาชนร้องเรียนปัญหาการให้บริการรถโดยสารสาธารณะรวมทั้งสิ้น 18,366 เรื่อง ดำเนินการแก้ไข เรื่องร้องเรียนจนได้ข้อยุติแล้ว 15,264 เรื่อง คิดเป็น 83.11%

สำหรับรถโดยสารสาธารณะที่ประชาชนร้องเรียนมากที่สุดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ได้แก่ รถแท็กซี่ได้รับการร้องเรียน 12,900 เรื่อง (ดำเนินการจนได้ข้อยุติทั้งสิ้น 11,699 เรื่อง คิดเป็น 90.69%) ประเด็นปัญหา 3 อันดับแรก ได้แก่ ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ และไม่ใช้มาตรค่าโดยสาร ส่วนรถจักรยานยนต์รับจ้าง มีการร้องเรียนจำนวน 469 เรื่อง (ดำเนินการจนได้ข้อยุติทั้งสิ้น 409 เรื่อง คิดเป็น 87.21%) 3 อันดับแรก ได้แก่ เรียกเก็บค่าโดยสารเพิ่ม ขับประมาทหวาดเสียว และแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ

ส่วนรถสี่ล้อเล็กรับจ้าง ได้รับการร้องเรียนจำนวน 44 เรื่อง (ดำเนินการจนได้ข้อยุติทั้งสิ้น 39 เรื่อง คิดเป็น 88.64%) 3 อันดับแรก ได้แก่ ขับประมาทหวาดเสียว แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ และเรียกเก็บค่าโดยสารเพิ่ม ในขณะที่ รถสามล้อรับจ้าง (รถตุ๊กๆ) ได้รับการร้องเรียนจำนวน 44 เรื่อง (ดำเนินการจนได้ข้อยุติทั้งสิ้น 37 เรื่อง คิดเป็น 84.09%) 3 อันดับแรก ได้แก่ ขับประมาทหวาดเสียว แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ และเรียกเก็บค่าโดยสารเพิ่ม

ในส่วนของรถโดยสารสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พบว่า รถเมล์ ขสมก. ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนสูงสุด 868 เรื่อง (ดำเนินการจนได้ข้อยุติทั้งสิ้น 474 เรื่อง คิดเป็น 54.61%) ประเด็นปัญหา 3 อันดับแรก ได้แก่ ไม่หยุดรับส่งผู้โดยสารที่ป้าย ขับประมาทหวาดเสียว แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ รถตู้โดยสารได้รับการร้องเรียนจากประชาชนจำนวน 779 เรื่อง (ดำเนินการจนได้ข้อยุติทั้งสิ้น 473 เรื่อง คิดเป็น 60.72%) 3 อันดับแรก ได้แก่ ขับประมาทหวาดเสียว แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ และบรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่ง

รถเมล์ร่วมบริการ ขสมก. (ปรับอากาศ) ได้รับการร้องเรียน 770 เรื่อง (ดำเนินการจนได้ข้อยุติทั้งสิ้น 430 เรื่อง คิดเป็น 55.84%) 3 อันดับแรก ได้แก่ ขับเร็วประมาทหวาดเสียว ไม่หยุดรับส่งผู้โดยสารที่ป้าย แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ รถ บขส. และรถเอกชนร่วมบริการ ได้รับการร้องเรียนจำนวน 762 เรื่อง (ดำเนินการจนได้ข้อยุติทั้งสิ้น 553 เรื่อง คิดเป็น 72.57%) 3 อันดับแรก ได้แก่ ขับประมาทหวาดเสียว แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ และเก็บค่าโดยสารเกินที่กำหนด ส่วนรถเมล์ร่วมบริการ ขสมก. (ธรรมดา) 725 เรื่อง (ดำเนินการจนได้ข้อยุติทั้งสิ้น 409 เรื่อง คิดเป็น 56.41%) 3 อันดับแรก ได้แก่ ขับเร็วประมาทหวาดเสียว ไม่หยุดรับส่งผู้โดยสารที่ป้าย แสดงกิริยาวาจา

นายสนิท กล่าวด้วยว่า ทุกปัญหาการร้องเรียนของประชาชน กรมการขนส่งทางบก เร่งตรวจสอบและแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบทาง SMS ภายใน 1-2 วัน และแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการเป็นระยะจนกว่าจะแก้ไขเรื่องร้องเรียนแล้วเสร็จ กรณีเรื่องร้องเรียนเร่งด่วนที่เป็นความผิดร้ายแรงหรือเป็นภัยต่อสังคม เช่น ทำร้ายผู้โดยสาร ทำอนาจาร หรือลวนลามผู้โดยสาร แนะนำให้มีการแจ้งความดำเนินคดีร่วมด้วย และสำหรับความผิดอาญา หรือทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอย่างร้ายแรง ส่งตัวดำเนินคดีและเพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันที

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ร้องเรียน ระบุรายละเอียดรถและผู้ขับรถคันที่กระทำความผิด เช่น หมายเลขทะเบียนรถ ชื่อ-นามสกุลผู้ขับรถ วันเวลาสถานที่เกิดเหตุ โดยกรมการขนส่งทางบกจะเปรียบเทียบปรับ ส่งตัวเข้ารับการอบรม และบันทึกประวัติการกระทำผิดไว้ที่ศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะ สำหรับตรวจสอบการกระทำความผิดซ้ำซาก เพื่อพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถต่อไป

สำหรับช่องทางการติดต่อสอบถามและร้องเรียน ทางโทรศัพท์สายด่วน โทร.1584 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอด 24 ชั่วโมง, ทางเว็บไซต์ http://ins.dlt.go.th/cmpweb/ E-Mail dlt_1584complain@hotmail.com  Application ชื่อ “ร้องเรียนรถสาธารณะ” หรือ “dlt check-in”, FACEBOOK ชื่อ “กตส กรมการขนส่งทางบก” LINE ID ชื่อ “1584dlt” ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ (GCC1111) ผ่านระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล สำนักนายกรัฐมนตรี ทางจดหมาย/หนังสือร้องเรียน ส่งมายังกรมการขนส่งทางบก หรือร้องเรียนด้วยตนเอง ได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน กองตรวจการขนส่งทางบก อาคาร 3 ชั้น 4 กรมการขนส่งทางบก

ขนส่ง เผย แค่ 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 60 ปชช. ร้องเรียนรถโดยสารใน กทม. ผ่านศูนย์ 1584 รวมทุกช่องทางกว่า 18,000 ครั้ง แท็กซี่ได้รับการร้องเรียน 12,900 เรื่อง ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสารมาอันดับ 1 ... 11 ก.พ. 2560 12:12 11 ก.พ. 2560 13:34 ไทยรัฐ