วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปภ.แนะปชช.รู้เท่าทันภัยพิบัติริมชายทะเล ป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่ง

ปภ.เตือนประชาชนแถบชายฝั่งทะเล ผู้ประกอบการเรือโดยสาร และผู้ประกอบการทางน้ำ เตรียมรับมือคลื่นลมแรงซัดเข้าหาฝั่ง ช่วง 10-16 ก.พ.2560 แนะตามข่าว ปฏิบัติตามคำเตือนเคร่งครัด ช่วงคลื่นลมแรงให้ออกห่างจากชายฝั่ง เรือเล็กงดออกฝั่ง

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า จากการติดตามลักษณะอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า ในช่วงวันที่ 10-16 กุมภาพันธ์ 2560 คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังแรง คลื่นสูง 2-3 เมตร อาจทำให้เกิดอันตรายต่อการเดินเรือได้ เพื่อความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แนวชายฝั่งทะเล ผู้ประกอบการเรือโดยสาร และผู้ประกอบการทางน้ำเตรียมพร้อมรับมือคลื่นลมแรง โดยปฏิบัติ ดังนี้

1.ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ภัยอยู่เสมอ โดยรับฟังพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัด

2.จัดเตรียมสิ่งของและเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ใช้ยามฉุกเฉิน เช่น อาหารแห้ง น้ำสะอาด ยารักษาโรค ไฟฉาย วิทยุ นกหวีด เชือก เอกสารสำคัญต่างๆ เป็นต้น

3.เมื่อเกิดคลื่นลมแรงควรออกให้ห่างจากชายฝั่งทะเล โดยอพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยหรือหลบพายุลมแรงในอาคารที่มั่นคงแข็งแรง ห้ามกลับเข้ามาบริเวณชายฝั่งทะเลจนกว่า จะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัย

4.หลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมทางทะเล เช่น เล่นน้ำ ดำน้ำ เจ็ตสกี เป็นต้น เพราะในช่วง ที่มีฝนฟ้าคะนอง ทะเลมีคลื่นสูง ทำให้เสี่ยงต่อการได้รับอันตราย

5.เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ โดยเฉพาะเรือขนาดเล็ก ควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ เนื่องจากทะเลมีคลื่นสูงและลมแรง อาจทำให้เรือล่มได้

6.นำเรือหลบคลื่นในบริเวณที่อับลมหรือที่ปลอดภัย จากนั้นให้ใช้วิทยุสื่อสารแจ้งขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับพิกัดหรือจุดที่เรือลอย ลักษณะเรือ จำนวนผู้โดยสาร เพื่อประโยชน์ต่อการให้การช่วยเหลือ ทั้งนี้ การติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ และการปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด จะช่วยลดผลกระทบ และความเสียหายจากคลื่นลมแรง.

ปภ.เตือนประชาชนแถบชายฝั่งทะเล ผู้ประกอบการเรือโดยสาร และผู้ประกอบการทางน้ำ เตรียมรับมือคลื่นลมแรงซัดเข้าหาฝั่ง ช่วง 10-16 ก.พ.2560 แนะตามข่าว ปฏิบัติตามคำเตือนเคร่งครัด ช่วงคลื่นลมแรงให้ออกห่างจากชายฝั่ง เรือเล็กงดออกฝั่ง 11 ก.พ. 2560 11:47 11 ก.พ. 2560 11:59 ไทยรัฐ