วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยูนิลีเวอร์ ตั้ง 'สุพัตรา' นั่ง ปธ.ที่ปรึกษาด้านนโยบายความยั่งยืน

ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย ประกาศเปลี่ยนแม่ทัพใหม่ แต่งตั้ง "โรเบิร์ต แคนเดลิโน" ผู้บริหารระดับสูงจากยูนิลีเวอร์ สหรัฐอเมริกา นั่งเก้าอี้ซีอีโอ ส่วน "สุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์" นั่งประธานที่ปรึกษาด้านนโยบายความยั่งยืน มีผลตั้งแต่ 1 เม.ย. นี้ เป็นต้นไป ...

เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 60 มีรายงานว่า ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย ประกาศแต่งตั้ง นางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษาด้านนโยบายความยั่งยืน ของกลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป ในการนี้ มร.โรเบิร์ต แคนเดลิโน ผู้บริหารระดับสูงจากยูนิลีเวอร์ สหรัฐอเมริกา จะเข้ารับตำแหน่งประธานกรรมการบริหารคนใหม่ของกลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ ประเทศไทยด้วย

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงในครั้งนี้ เป็นผลมาจากความประสงค์ของนางสุพัตรา ที่ต้องการจะปรับบทบาทของตนจากการทำงานเชิงปฏิบัติการมาดูแลภาพรวม และให้คำปรึกษาเชิงนโยบายด้านความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ด้วยความมุ่งมั่นในการนำวิสัยทัศน์ของยูนิลีเวอร์ ซึ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อการเจริญเติบโตของธุรกิจ และสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

สำหรับนางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารหญิงคนแรกของยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย ด้วยประสบการณ์การทำงานกับยูนิลีเวอร์กว่า 25 ปี นางสุพัตรา คือตัวอย่างที่โดดเด่นของการดำเนินงานตามกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรของยูนิลีเวอร์ ที่ได้รับโอกาสดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆ ในระดับภูมิภาค รวมถึงในประเทศจีน มาเลเซีย และสิงคโปร์ โดยนางสุพัตราได้สร้างผลงานไว้มากมายทั้งในไทยและต่างประเทศ ทั้งยังเป็นแรงขับเคลื่อนหลักในการพลิกโฉมบทบาทกลุ่มผลิตภัณฑ์และตลาดผู้บริโภคของยูนิลีเวอร์ให้นำสมัย รวมถึงการวางรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับธุรกิจไอศกรีมของยูนิลีเวอร์ในประเทศไทย

นอกจากนี้ ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร ผู้นำคนไทยให้เติบโตในระดับภูมิภาค และระดับโลก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคต จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาทักษะและเสริมสร้างความก้าวหน้าในการทำงานของพนักงานยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย โดยในระยะเวลาที่นางสุพัตราดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร ได้ส่งเสริมให้ผู้นำรุ่นใหม่จำนวน 50 ท่าน ให้มีความก้าวหน้าในการทำงานระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยผู้นำเหล่านี้จะกลับมาเป็นรากฐานอันแข็งแกร่งให้กับยูนิลีเวอร์ประเทศไทยต่อไป

ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย ประกาศเปลี่ยนแม่ทัพใหม่ แต่งตั้ง "โรเบิร์ต แคนเดลิโน" ผู้บริหารระดับสูงจากยูนิลีเวอร์ สหรัฐอเมริกา นั่งเก้าอี้ซีอีโอ ส่วน "สุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์" นั่งประธานที่ปรึกษาด้านนโยบายความยั่งยืน ... 11 ก.พ. 2560 09:54 11 ก.พ. 2560 16:19 ไทยรัฐ