วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กราบได้สนิทใจ

สาธุ สาธุ สาธุ

เสียงอนุโมทนาดังไปทั้งแผ่นดิน ในทันทีที่ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หัวหน้า คสช. ประกาศข่าวอันเป็นมงคลให้ทราบโดยทั่วกัน

ได้รับแจ้งถึงการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 แล้ว

สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม คือ “สังฆราชา” องค์ใหม่ของกรุงรัตนโกสินทร์

โดยไม่มีข้อกังขา ไร้ซึ่งเสียงติฉิน-นินทา

กับภาพที่เห็นเบื้องหน้า พระเถระผู้ใหญ่ผู้เปี่ยมไปด้วยเมตตา สัมผัสได้ถึงเนื้อนาบุญ

อริยสงฆ์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ

ซึ่งนั่นก็ไม่ได้ผิดไปจากประวัติอันงดงามในเส้นทางธรรมกว่า 80 พรรษาที่ครองสมณเพศมาตั้งแต่บรรพชาเป็นสามเณร อุปสมบทเป็นพระ บวชเรียนมุ่งมั่นศึกษาพระธรรมก้าวหน้ามาตามลำดับ

กับงานด้านบริหารทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เป็นแม่กองพระธรรมทูตเผยแผ่ศาสนาในต่างแดน บุกเบิกวัดไทยในประเทศออสเตรเลีย เป็นอาจารย์สอนธรรมวินัยแก่พระภิกษุ-สามเณร กรรมการสนามหลวงแผนกธรรมและแผนกบาลี นายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สร้างคุณูปการแก่วงการสงฆ์อย่างมากมาย

ไม่ใช่แค่ “พระเมือง” แม้แต่สาย “พระป่า” สถานะของ “สมเด็จขาว” ก็เป็นศิษย์ก้นกุฏิของ “พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร” ที่มีสมณศักดิ์สูงสุดในปัจจุบัน

นั่นหมายถึงวัตรปฏิบัติด้านวิปัสสนากรรมฐานเป็นเลิศ

เป็นพระผู้มุ่งมรรคผลนิพพาน

สอดคล้องไปกับการดำรงสมณเพศอย่างสมถะเรียบง่าย ปัจจัยที่ได้จากการถวายของญาติโยม มอบเป็นทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนยากจน

ไม่มีการสะสมทรัพย์สมบัตินอกกาย แม้แต่รถยนต์ เวลารับกิจนิมนต์ก็เดินทางโดยรถตู้ที่กรมการศาสนาจัดถวายไว้ให้ หรือไม่ก็ขึ้นแท็กซี่

ไม่มีรถเบนซ์ รถหรูเป็นพาหนะส่วนตัว

ตลอด 80 ปี ไม่มีเรื่องมัวหมอง ของแบบนี้ไม่ได้สร้างภาพกันได้ นอกเสียจากการประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาตลอดการครองสมณเพศ

พระท่านชอบด้วยตัวของท่าน

ฉะนั้นพวกที่จะต่อต้านเพราะไม่ถูกใจ ก็ไม่ต้องพยายามหาเหตุมาป่วนให้คนเขาด่า และก็ไม่ต้องเสนอหน้าออกมายกยอปอปั้น สำหรับพวกที่รู้กำพืดกันดีว่าฉวยสถานการณ์เอาพระท่านมาเป็นเงื่อนไขในการเบิ้ลบลัฟ ถือเอาเป็นชัยชนะในเกมชิงเหลี่ยมอำนาจ

ตีปี๊บเชียร์พระของมัน พระของกู

จ้องสร้างความแตกแยกในวงการสงฆ์ไม่เลิกรา

ไม่เว้นพระด้วยกันเองที่ยังกิเลสหนา ไม่ยอมหลบทางกันง่ายๆ อ้างมหานิกาย ธรรมยุต จุดชนวนป่วนโยงกับขั้วสีทางการเมือง

ไม่กลัว “นรกกินหัว”

เมื่อสถานการณ์มันชัดเจนแบบที่ พล.อ.ประยุทธ์ บอกเลยว่า ขออย่าขัดแย้ง ไม่ใช่ว่าองค์อื่นดีหรือไม่ดี ซึ่งตนเองเคยบอกไปว่าต้องดูเรื่องงานและเรื่องต่างๆ

และเป็นไปตามพระราชอัธยา-ศัยที่พระองค์ท่านทรงพิจารณาเอง

ครบองค์ประกอบ ความเหมาะสม ความถูกต้อง ตามครรลองรัฐธรรมนูญและราชประเพณี

ตัดมิจฉาทิฏฐิ ลบอคติออกไป จะเห็นความงดงามในห้วงสถานการณ์เปลี่ยนผ่าน ที่ถูกขานรับด้วยเสียงสาธุทั่วแผ่นดินไทย

“ราชศรัทธา” และ “ราษฎร์ศรัทธา”

สมกับ “สังฆราชา” ที่กราบไหว้ได้อย่างสนิทใจ.

“ตะวัน ทรงกลด”

11 ก.พ. 2560 09:17 11 ก.พ. 2560 09:17 ไทยรัฐ