วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พม.ผุดบ้านเพื่อผู้มีรายได้น้อย

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) แถลงข่าวในโอกาสครบรอบการก่อตั้งการเคหะแห่งชาติ (กคช.) 44 ปี ว่า ได้มอบ กคช.ดำเนินการ 4 โครงการหลัก

1.โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง มีเป้าหมายพัฒนาที่อยู่อาศัย 20,292 หน่วย ระยะแรกคืบหน้าร้อยละ 4.52 คาดว่าจะย้ายผู้อยู่อาศัยเดิมเข้าอยู่ได้ มิ.ย.2561 ส่วนระยะที่ 2, 3 และ 4 รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม 6,212 หน่วย จะเสนอขอความเห็นชอบคณะรัฐมนตรี เดือน ส.ค.นี้

2.โครงการที่อยู่อาศัยพร้อมอยู่จะจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการขายตลอดทั้งปี 16 โครงการ รวม 2,698 หน่วย

3.โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยใหม่ มีทั้งประเภทเช่าและเช่าซื้อ ได้แก่ โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย 18 โครงการ 5,128 หน่วย และโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามเส้นทางโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน คือ โครงการประชานิเวศน์ 3 จำนวน 556 หน่วย และโครงการลำลูกกาคลองสอง 820 หน่วย

4.โครงการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัย มีโครงการเคหะชุมชนบ่อนไก่ เป็นโครงการนำร่อง.

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์ (พม.) แถลงข่าวในโอกาสครบรอบการก่อตั้งการเคหะแห่งชาติ (กคช.) 44 ปี ว่า ได้มอบ กคช.ดำเนินการ 4 โครงการหลัก 10 ก.พ. 2560 23:49 10 ก.พ. 2560 23:49 ไทยรัฐ