วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ล้มจ้างเอกชนผลิตปุ๋ย 880 ล. พบค่าบริหารจัดการแพงเกินให้คน กทม.ทำเองแทน

เมื่อวันที่ 10 ก.พ.60 นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยว่า ปัจจุบัน กทม.มีโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยหมักอยู่ที่ศูนย์กำจัดขยะหนองแขม และศูนย์กำจัดขยะอ่อนนุช ซึ่งสามารถผลิตปุ๋ยได้ประมาณวันละ 50 ตัน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้โรงเรียน หรือสวนสาธารณะในสังกัดของ กทม. โดยในปี 2558 สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. ได้ขอจัดสรรงบประมาณไว้จำนวน 880 ล้านบาท สำหรับการจ้างบริษัทเอกชนเข้ามาบริหารจัดการ แต่จากการศึกษาพบว่า กทม.ต้องจ่ายค่าบริหารจัดการตันละ 2,000-2,200 บาท ซึ่งเป็นราคาที่สูงเกินไป จึงมีความเห็นว่า ควรยกเลิกโครงการฯในการจ้างเอกชนมาผลิตปุ๋ย

รองผู้ว่าฯ กทม.กล่าวว่า ทั้งนี้จะให้เจ้าหน้าที่ของ กทม.เป็นผู้บริหารจัดการเอง แต่ยังคงมีปัญหาในการดำเนินการ คือ 1.ระบบที่ทำเป็นระบบเปิด ซึ่งทำให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ และ 2.เครื่องย่อยกิ่งไม้จำนวน 4 เครื่องที่มีอยู่สามารถใช้งานได้เพียง 2 เครื่อง คือที่ศูนย์ฯหนองแขม 1 เครื่อง และศูนย์ฯอ่อนนุช 1 เครื่อง อีกทั้งเครื่องย่อยกิ่งไม้สามารถย่อยได้เพียงกิ่งไม้เท่านั้น ไม่สามารถย่อยผักตบชวาได้ สำนักสิ่งแวดล้อมจึงเสนอแนวทางการบริหารจัดการโดยให้จัดทำเป็นระบบปิด เพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นละออง ขณะเดียวกันจะมีการจัดซื้อเครื่องย่อยกิ่งไม้ที่สามารถย่อยผักตบชวาได้.

เมื่อวันที่ 10 ก.พ.60 นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยว่า ปัจจุบัน กทม.มีโรงงาน ผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยหมักอยู่ที่ศูนย์กำจัดขยะหนองแขม และศูนย์กำจัดขยะอ่อนนุช ซึ่งสามารถผลิตปุ๋ยได้ประมาณวันละ 50 ตัน 10 ก.พ. 2560 23:34 10 ก.พ. 2560 23:34 ไทยรัฐ


advertisement