วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เข้มจัดระเบียบนักค้าเงิน ได้ฤกษ์ 7 องค์กรสั่งสอบใบรับรองวิชาชีพ

เข้มจัดระเบียบนักค้าเงิน ได้ฤกษ์ 7 องค์กรสั่งสอบใบรับรองวิชาชีพ

  • Share:

นางสาววชิรา อารมย์ดี ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สายตลาดการเงิน กล่าวว่า คณะกรรมการตลาดการเงินไทย ซึ่งเป็นความร่วมมือกัน 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย ธปท. สมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารนานาชาติ ชมรมเอซีไอ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ได้มีแนวคิดร่วมกันที่จะยกระดับมาตรฐานผู้ค้าเงิน รวมทั้งพัฒนาคุณภาพของบุคลากรในตลาดการเงิน และตลาดเงินตราต่างประเทศ จึงได้กำหนดแนวทางการออกใบรับรองคุณสมบัติการประกอบอาชีพของนักค้าเงินในประเทศไทยขึ้นมา เพื่อเป็นมาตรฐานใหม่ในการประกอบอาชีพ

ทั้งนี้ ได้ขอความร่วมมือธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้นักค้าเงินที่มีหน้าที่โดยตรงในการซื้อขายและทำธุรกรรมเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศ ตราสารอนุพันธ์ และตลาดการเงิน เข้ารับการสอบเพื่อรับใบอนุญาตดังกล่าว โดยจะแบ่งการสอบเป็น 3 หมวด คือ ความรู้พื้นฐาน กฎระเบียบ จริยธรรมและจรรยาบรรณ โดยในเบื้องต้นไม่ได้เป็นกฎหมายบังคับแต่เป็นการขอความร่วมมือ แต่ในวงการจะเข้าใจตรงกันว่า นักค้าเงินควรจะต้องผ่านและได้รับใบรับรองดังกล่าวเพื่อประกอบอาชีพ

“จะกำหนดให้เริ่มสอบขอรับใบรับรองดังกล่าว ได้ตั้งแต่เดือน มี.ค.เป็นต้นไป และคาดว่าจะสามารถรับรองคุณสมบัติของนักค้าเงินได้ครบถ้วนทั้ง 700 รายที่ประกอบอาชีพอยู่ในตลาดการเงินไทยได้ในเดือน ก.ย.ปีนี้ อย่างไรก็ตาม จะยกเว้นให้นักค้าเงินที่มีประสบการณ์เกิน 5 ปี ได้รับอนุโลมไม่ต้องสอบ แต่ต้องเข้าอบรมตามที่กำหนดเพื่อรับใบรองรับดังกล่าวแทน โดยใบรับรองนี้จะมีอายุ 2 ปี”.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้