วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

AEC Go On 11/02/60

“Thailand 4.0 หรือประเทศไทย 4.0” กำลังเป็นคำนิยมที่คนในภาครัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาชนพูดกันทั่วบ้านทั่วเมือง ทั้งพูดถึง ทั้งพยายามทำความเข้าใจ และทั้งนำไปปฏิบัติ ไม่ว่าไปที่ไหน อยู่ตรงไหน คุยกับใคร ก็มักพูดคุยกันถึงคำว่า Thailand 4.0 จนทำให้คำคำนี้กลายเป็นยาสามัญประจำบ้านของสังคมไทยไปแล้วในขณะนี้

นี่คือเหตุผลที่ทำให้ผมอยากเขียนเรื่อง Thailand 4.0 เพราะต้องการสร้างความเข้าใจให้กับตัวเองว่า Thailand 4.0 คืออะไร จะ เคลื่อนตัวอย่างไร และถ่ายทอดความเข้าใจของตัวเอง (ซึ่งหวังว่าควรจะถูกต้อง) ให้กับท่านผู้อ่าน เพื่อจะได้นำไปปรับตัวและปรับธุรกิจเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิด

สิ่งที่ผมต้องตระหนักอยู่เสมอในการเขียนเรื่อง Thailand 4.0 คือ ผมไม่อยากให้ตัวเองทำตัวเหมือนเพลง “ผู้ใหญ่ลี” ที่ในปี 2504 ซึ่งเป็นปีเริ่มต้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ของไทย เมื่อชาวบ้านถามว่า “สุกรคืออะไร” ผู้ใหญ่ลีตอบว่า “สุกรนั้น ไซร้ก็หมาน่อยธรรมดาๆ” ผมไม่อยากถ่ายทอดผิดๆ แต่อยากถ่ายทอดให้ถูกต้องที่สุด เพื่อให้คนไทยเข้าใจถูกต้องเหมือนๆกัน จะได้ปรับตัวในทิศทางเดียวกัน และแน่นอนที่สุด ผู้คนใน AEC และคนทั้งโลกควรเข้าใจ Thailand 4.0 ว่าจะนำพาประเทศไทยไปสู่จุดใด

ปัญหาที่ผมพบและสงสัยเป็นประจำก็คือ “เรารู้จักและเข้าใจ Thailand 4.0 เหมือนที่รัฐบาลจะทำจริงหรือเปล่า” และ “รัฐบาลจะเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ให้เป็นรูปธรรมอย่างไร” จากประสบการณ์ที่ได้พบปะพูดคุยกับนักธุรกิจ พบว่า นักธุรกิจขนาดใหญ่เข้าใจ Thailand 4.0 ค่อนข้างมาก ธุรกิจ SMEs ยังเข้าใจไม่มากนักและไม่รู้ต้องปรับตัวอย่างไร แต่ทุกคนเห็นภาพเหมือนกันใน Thailand 4.0 คือ ต้องนำนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการผลิต การให้บริการ และการดำเนินงานมากขึ้น เพื่อผลิตสินค้า และบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ที่มีการเปลี่ยนแปลง และสร้างกำไรหรือมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจมากขึ้น.   

ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย ผอ.ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ

10 ก.พ. 2560 14:49 10 ก.พ. 2560 14:49 ไทยรัฐ