วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ไม่มีประเทศใดอยู่โดดเดี่ยว

ไม่มีประเทศใดอยู่โดดเดี่ยว

  • Share:

แม้นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. จะยืนยันมาโดยตลอด การเมืองจะเดินไปตามตารางที่กำหนด และเชื่อว่าจะมีการเลือกตั้งภายในปี 2560 แต่บุคคลที่เป็นส่วนประกอบของแม่น้ำ 5 สาย ก็ยังสร้างความไม่เชื่อมั่นเป็นระยะๆ เช่น ประธาน สนช.บอกว่าเลือกตั้งในปีนี้ไม่ทัน เพราะต้องออกกฎหมายนับร้อยๆฉบับ ล่าสุด ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญก็ไม่มั่นใจ

ประธาน กรธ.อ้างถึงการจัดทำร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายลูกที่จะต้องจัดทำให้เสร็จภายใน 240 วัน หลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญ จำนวน 10 ฉบับ แต่ที่เร่งด่วนและจำเป็นต่อการเลือกตั้งจริงๆมีเพียง 4 ฉบับ คือกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. กฎหมายการได้มาซึ่ง ส.ว. พ.ร.บ. กกต. และ พ.ร.บ.พรรคการเมือง ซึ่งดูเหมือนจะเสร็จแล้ว

ส่วนฉบับอื่นๆได้แก่ พ.ร.บ.วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ร.บ.วิธีพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมือง พ.ร.บ. ป.ป.ช., พ.ร.บ.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน พ.ร.บ.ผู้ตรวจการแผ่นดิน และ พ.ร.บ.การตรวจเงินแผ่นดิน ไม่ใช่เรื่องใหม่ ซ้ำรัฐธรรมนูญยังเปิดทางเลือกให้ 2 ทาง คือจะร่างขึ้นใหม่ก็ได้ หรือแก้ไขของเดิมก็ได้

ร่างกฎหมายที่อาจต้องเขียนใหม่จริง ดูเหมือนจะมีเพียง พ.ร.บ.พรรคการเมือง และ พ.ร.บ.การเลือกตั้ง ส.ส. ซึ่งค่อนข้างจะพิสดาร กรธ.ถือว่าเป็นการเลือกตั้ง “แบบจัดสรรปันส่วนผสม” ใช้บัตรใบเดียว แต่เลือกตั้ง ส.ส.ได้ 2 ประเภท แต่ก็ไม่น่าจะเหลือบ่ากว่าแรง ที่จะไม่เสร็จทันเวลา เพราะคณะผู้ร่างล้วนระดับปรมาจารย์

นายกรัฐมนตรีเคยกล่าวก่อนการลงประชามติว่า ร่างรัฐธรรมนูญจะผ่านหรือไม่ผ่าน “เราก็ต้องรักษาคำพูด” รัฐบาล คสช.จะอยู่ต่อไปเท่าที่เวลา โอกาสให้ จนกว่าจะสามารถส่งต่อภารกิจให้รัฐบาลหลังเลือกตั้ง “โดยไม่มีการสืบทอดอำนาจ” จึงหวังว่ารัฐบาลจะรักษาคำพูด เลือกตั้งภายในปีนี้ ควรดูบทเรียนคณะรัฐประหาร รสช.เมื่อปี 2535

จะเลือกตั้งเมื่อใดขึ้นอยู่กับรัฐบาล คสช. เพราะเป็นผู้กุมอำนาจเบ็ดเสร็จ ทั้งทางการเมืองและคุมกองทัพ ประชาชนคนธรรมดาไม่อาจขัดขืนได้ แต่ต้องไม่ลืมว่าในยุคโลกาภิวัตน์ไม่มีประเทศใดอยู่ได้โดยโดดเดี่ยว ดูตัวอย่างประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งถูกโดดเดี่ยวกว่า 50 ปี จนเปลี่ยนจากประเทศที่เคยมั่งคั่ง ในย่านเอเชียอาคเนย์ กลายเป็นประเทศด้อยพัฒนา

เมื่อไม่กี่วัน องค์กรความโปร่งใสนานาชาติ (ทีไอ) ให้ไทยอยู่ในอันดับที่ 101 ของโลก จากทั้งหมด 176 ประเทศ ในด้านการแก้ปัญหาคอร์รัปชัน เนื่องจากเอา “ความเป็นประชาธิปไตย” มาประกอบการพิจารณาด้วย ทีไอมองว่าไทยขาดความเป็นประชาธิปไตยในหลายด้าน จึงไม่เชื่อว่าจะแก้ปัญหาทุจริตได้ เพราะไม่มีองค์กรตรวจสอบรัฐบาล.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้