วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ในหลวง ร.10 เสด็จฯ ทรงเปิดนิทรรศการ 'เย็นศิระ เพราะพระบริบาล'

ในหลวง ร.10 เสด็จฯ ทรงเปิดนิทรรศการ 'เย็นศิระ เพราะพระบริบาล'

  • Share:

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ทรงเปิดนิทรรศการ "เย็นศิระ เพราะพระบริบาล" เทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย และทอดพระเนตรนิทรรศการ...

เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 9 ก.พ. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังท้องสนามหลวง เพื่อทรงเปิดนิทรรศการ "เย็นศิระ เพราะพระบริบาล" จัดสร้างโดยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) เพื่อเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมถึงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศ์ เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านต่างๆ ที่ทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น ผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านต่างๆ ที่มีอยู่ทั่วประเทศในปัจจุบัน

ทั้งนี้ ได้มีคณะองคมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  นายจิรายุ อิศรางกูล ณ อยุธยา เลขาธิการพระราชวัง คณะรัฐมนตรี  ผู้นำเหล่าทัพ พร้อมด้วยคณะทูตานุทูต นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)  และคณะกรรมการจัดงานฯ ตลอดจนประชาชน เฝ้าฯ รับเสด็จ จากนั้น เสด็จฯ เข้าสู่พลับพลาพิธี
         
พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตรพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กราบบังคมทูลรายงาน วัตถุประสงค์ของการจัดนิทรรศการ"เย็นศิระ เพราะพระบริบาล" พร้อมทั้งกราบบังคมทูลเสด็จฯ ทรงเปิดนิทรรศการ "เย็นศิระ เพราะพระบริบาล" และทอดพระเนตรนิทรรศการ 
         
จากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ออกจากพลับพลาพิธี ไปยังบริเวณพิธีเปิดงาน ทรงตัดแถบแพร เปิดนิทรรศการ "เย็นศิระ เพราะพระบริบาล " แล้วเสด็จฯ เข้าสู่ภายในนิทรรศการ โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นายดนุชา สินธวานนท์ เฝ้าฯ รับเสด็จ
         
การนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการเย็นศิระ เพราะพระบริบาล  โซนที่ 1 บุญของแผ่นดินไทย ประกอบด้วย 1. บูรพกษัตริย์ไทย สร้างชาติไทยให้มั่นคง 2. สืบสานตำนานราชวงศ์จักรี  3. พระเจ้าอยู่หัวในดวงใจ โซนที่ 2 ประกอบด้วย พระราชาผู้ทรงธรรม (ทำ) การนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับพระราชอาสน์ ทอดพระเนตรวีดิทัศน์พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จบแล้ว เสด็จฯ ออกจากที่ประทับเพื่อทอดพระเนตรนิทรรศการ เย็นศิระ เพราะพระบริบาล อันประกอบด้วย 1. ในหลวงอย่าทิ้งประชาชน 2. พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 3. ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
           
ต่อมา เสด็จฯ ทอดพระเนตรโซนที่ 3 กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ ประกอบด้วย 1. สดุดีมหาราชา อันเป็นการจัดแสดงนิทรรศการที่นานาชาติสรรเสริญพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และการไว้อาลัยจากนานาชาติ 2. พระผู้ทรงเป็นมากกว่าแรงบันดาลใจ โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการการไว้อาลัย การจัดงานของคนไทยทั้งประเทศ 3.ส่งต่อความดีเพื่อพ่อบนฟ้า ทอดพระเนตรโซนที่ 4 พระมิ่งขวัญชาวไทย อันประกอบไปด้วย พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรโซนที่ 5 ร้อยใจไทย โดยทอดพระเนตร 89 ภาพ พระราชกรณียกิจ และ 89 พระบรมราโชวาท และพระราชดำรัส โอกาสนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึกซึ่งเป็นสมุดรวมพระบรมฉายาลักษณ์ 89 ภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
         
จากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ออกจากอาคารนิทรรศการไปยังบริเวณใกล้เคียงเพื่อทอดพระเนตรนิทรรศการ "พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต" ซึ่งจำลองการบริหารจัดการดิน น้ำ และป่า รวมถึงเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานให้ประชาชน เสร็จแล้วเสด็จฯ ออกจากบริเวณจัดนิทรรศการ ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ ตามพระราชอัธยาศัย จากนั้นเสด็จพระราชดำเนิน โดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปยังพระบรมมหาราชวัง ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท แล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้