วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โปรดเกล้าฯ 'บิ๊กช้าง-บิ๊กปุย' เป็นนายทหารพิเศษ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศพระราชทานยศทหาร-แต่งตั้งนายทหารพิเศษ 2 นาย

เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 60 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารและแต่งตั้งนายทหารพิเศษ โดย มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหาร และแต่งตั้งเป็นนายทหารพิเศษประจํา หน่วยทหารรักษาพระองค์ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร จํานวน 2 ราย ดังนี้ 1. พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล เป็น พลเรือเอกและพลอากาศเอก และแต่งตั้งเป็นนายทหารพิเศษ ประจํากรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจํากรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ และประจํากรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และ 2. พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ เป็น พลเรือเอกและพลอากาศเอก และแต่งตั้งเป็นนายทหารพิเศษ ประจํากรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ และประจํากรมนักเรียน นายเรืออากาศรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค.เป็นต้นไป

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศพระราชทานยศทหาร-แต่งตั้งนายทหารพิเศษ 2 นาย 9 ก.พ. 2560 19:23 9 ก.พ. 2560 20:59 ไทยรัฐ