วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ป.ป.ช.รับ กรธ.ยุบ ป.ป.ช.จว. มั่นใจไม่กระทบงาน

ปธ.ป.ป.ช. รับ กรธ.ยุบกรรมการ ป.ป.ช.จังหวัดไม่กระทบการทำงาน มั่นใจทำงานต่อได้ เตรียมแบ่งพื้นที่คุมโซน 9 ภาค เชื่อทำให้งานรวดเร็วขึ้น

เมื่อวันที่ 9 ก.พ. พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวถึงกรณี คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ที่กำลังยกร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จะตัดป.ป.ช.จังหวัดออกนั้น ว่า เรื่องนี้ต้องแยกออกเป็นสองส่วน คือคณะกรรมการป.ป.ช. ประจำจังหวัดมีอยู่ในกฎหมายของ ป.ป.ช. แต่เมื่อมีการดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งไปแล้ว 28 จังหวัด ทางคสช. ก็ได้ระงับการสรรหาเพิ่มเติม ดังนั้นเมื่อทางคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้เสนอร่างพ.ร.ป.ไป จึงไม่มีการกำหนดให้มีกรรมการป.ป.ช.จังหวัด และในบทเฉพาะกาลก็ระบุว่าที่ตั้งไปแล้ว 28 จังหวัดเมื่อครบวาระ 4 ปี หรือมีกรรมการคนไหนที่ครบวาระอายุ 70 ปี ก็จะไม่มีการสรรหาแต่งตั้งเพิ่มเติม แต่สำนักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.จังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช.นั้น ยังคงมีอยู่ มีข้าราชการอยู่ครบ 76 จังหวัด ทำงานครบทุกมิติทั้งเรื่องป้องกันและปราบปราม ดังนั้นการไม่มีป.ป.ช.จังหวัดจึงไม่มีผลกระทบต่อการทำงาน การปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการป.ป.ช. และสำนักงานแต่อย่างใด เพราะทุกเรื่องที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจะต้องถูกส่งขึ้นมาผ่านการพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการป.ป.ช.ชุดใหญ่ทั้ง 9 คน

พล.ต.อ.วัชรพล กล่าวอีกว่า ประโยชน์ของกรรมการป.ป.ช.จังหวัดก็มีมาก เพราะบุคคลเหล่านี้คือผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตข้าราชการเป็นผู้ใหญ่ในพื้นที่ดังนั้นในมิติของการป้องกันการทุจริตจึงสามารถช่วยทางสำนักงานได้มาก แต่เมื่อระดับนโยบายไม่ต้องการให้มี ทางเราก็น้อมรับและดำเนินการตามนั้น นอกจากนี้กำหนดให้มีสำนักงาน ป.ป.ช.ภาค เพื่อให้ผู้ช่วยเลขาธิการ ป.ป.ช.ภาค ทำหน้าที่บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขับเคลื่อนการดำเนินงานของ ป.ป.ช.ในระดับภาค เนื่องจากทางสำนักงานฯ ได้กระจายอำนาจลงระดับพื้นที่ เพื่อให้ความรวดเร็วเป็นธรรม ซึ่งสอดคล้องกับการบริหารงานด้านกระบวนการยุติธรรมทั้งของ ศาล อัยการ ตำรวจ ป.ป.ช. ซึ่งเป็นหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมมี 9 ภาคเหมือนกัน

ปธ.ป.ป.ช. รับ กรธ.ยุบกรรมการ ป.ป.ช.จังหวัดไม่กระทบการทำงาน มั่นใจทำงานต่อได้ เตรียมแบ่งพื้นที่คุมโซน 9 ภาค เชื่อทำให้งานรวดเร็วขึ้น 9 ก.พ. 2560 18:16 9 ก.พ. 2560 18:41 ไทยรัฐ