วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อธิบดี พช.ลุยเมืองคอน ปลอบขวัญผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

อธิบดี พช.ลงพื้นที่คืนความสุขให้ผู้ประสบอุทกภัย จ.นครศรีธรรมราช พร้อมมอบทุนการศึกษา แจกถุงยังชีพ แถมสวมบทพ่อครัวปรุงอาหารเลี้ยงเด็กอิ่มทั่วหน้า ก่อนเยี่ยมชมผลงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ชื่นชมสินค้าโอทอป ปลุกขวัญกำลังใจกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เมื่อวันนี้ 9 ก.พ. 60 นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่มอบทุนการศึกษาและถุงยังชีพแก่เด็กในพื้นที่ประสบอุทกภัย จ.นครศรีธรรมราช ตามโครงการกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ร่วมคืนรอยยิ้มให้กับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยภาคใต้ โดยมอบทุนการศึกษาแก่เด็กเล็กในพื้นที่ อ.ชะอวด และ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช และอีก 21 อำเภอ ในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช รวมทั้งสิ้น 72 ทุน ทุนละ 2,500 บาท พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ จำนวน 380 ถุง รวมมูลค่า 619,000 บาท นอกจากนี้ นายอภิชาติ ยังได้ลงมือประกอบอาหารเลี้ยงเด็กด้วยตนเอง และยังได้มอบเงินส่วนตัวสมทบทุนในครั้งนี้ด้วยอีกด้วย

นายอภิชาติ กล่าวว่า นอกเหนือจากการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่แรกเริ่มสถานการณ์แล้ว วันนี้ถือเป็นอีกมาตรการหนึ่งของกรมการพัฒนาชุมชนที่มุ่งหวังในการให้ความช่วยเหลือ และฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยให้ครอบคลุมไปถึงประชาชนในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กก่อนวัยเรียน ที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึงหกปี ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการดูแลและได้รับการพัฒนาในทุกๆ ด้าน คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทส่วนกลาง จึงได้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ 12 จังหวัด เป็นเงิน 3 ล้านบาท

นายอภิชาติ กล่าวต่อว่า โครงนี้ดังกล่าวนี้เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุน และสร้างขวัญกำลังใจให้กับเด็ก รวมถึงบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ อีกทั้ง การใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ในครั้งนี้ ถือเป็นการนำเงินที่ได้จากการบริจาค มาใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือเด็กตามเจตนารมณ์ของผู้บริจาค ที่ต้องการนำเงินเหล่านี้ในการช่วยเหลือเด็กที่ประสบความเดือดร้อนได้อย่างแท้จริง

ในโอกาสเดียวกันนี้ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ยังได้พบปะคณะกรรมการบริหาร บ.ประชารัฐรักสามัคคีนครศรีธรรมราช (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด พร้อมเยี่ยมชมผลงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง, กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี, ผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์จากผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ นางปราณี รัตนประยูร ผู้ตรวจราชการกรม นายสวัสดิ์ มีแต้ม พจ.นครศรีธรรมราช และทีมงาน นายทรงพล วิชัยขัทคะ และนางรักใจ กาญจนะวีระ ผู้แทนจากกอง ปชส. และทีม จนท.จากส่วนกลางร่วมกิจกรรม

ภายหลังจากเสร็จภารกิจมอบทุนและถุงยังชีพ นายอภิชาติ ได้เดินทางไปมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จ.นครศรีธรรมราช พร้อมมอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือแก่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช และข้าราชการผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 19 ราย ณ โรงแรมราวดี จ.นครศรีธรรมราช

อธิบดี พช.ลงพื้นที่คืนความสุขให้ผู้ประสบอุทกภัย จ.นครศรีธรรมราช พร้อมมอบทุนการศึกษา แจกถุงยังชีพ แถมสวมบทพ่อครัวปรุงอาหารเลี้ยงเด็กอิ่มทั่วหน้า ก่อนเยี่ยมชมผลงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ชื่นชมสินค้าโอทอป ปลุกขวัญกำลังใจ 9 ก.พ. 2560 17:17 9 ก.พ. 2560 17:29 ไทยรัฐ