วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผู้แทนพระองค์ฯ เสด็จแทนในพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏสมเด็จพระสังฆราช

พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ เสด็จแทนพระองค์ฯ ในการพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ใหม่ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

เมื่อเวลา 10.40 น. วันที่ 9 ก.พ.2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ เสด็จแทนพระองค์ฯ ในการพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏสมเด็จพระสังฆราช ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง (เวลามงคลพระฤกษ์ 10 นาฬิกา 49 นาที ถึง 11 นาฬิกา 29 นาที) ซึ่งจะใช้ในการพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ นี้

ในการนี้ โหรลั่นฆ้องชัย เจ้าพนักงานอาลักษณ์ จารึกพระนามสมณศักดิ์ลงในพระสุพรรณบัฏ เสร็จแล้วพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ ถวายน้ำเทพมนตร์ เจิมพระสุพรรณบัฏ เชิญขึ้นประดิษฐานไว้บนธรรมาสน์ศิลาหน้าพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร

ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชโองการ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมพโร) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ตามแถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560.

พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ เสด็จแทนพระองค์ฯ ในการพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ใหม่ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 9 ก.พ. 2560 13:48 9 ก.พ. 2560 14:23 ไทยรัฐ