วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'พาณิชย์' เปิด ฟาร์มเอาต์เลต เพิ่มช่องทางเกษตรกร นำผลิตผลมาจัดจำหน่าย

'พาณิชย์' เปิด ฟาร์มเอาต์เลต เพิ่มช่องทางเกษตรกร นำผลิตผลมาจัดจำหน่าย

  • Share:

'พาณิชย์' เปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน Farm Outlet สบปราบฟาร์เมอร์มาร์เก็ต จ.ลำปาง ถือเป็นแห่งที่ 47 ของประเทศ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรเพิ่มขึ้น พร้อมเดินหน้าเปิดต่อในจังหวัดอื่นๆ

เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 60 นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมช.พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) สบปราบฟาร์เมอร์มาร์เกต ที่จ.ลำปางว่า สบปราบฟาร์เมอร์มาร์เก็ตแห่งนี้ เป็นศูนย์ Farm Outlet แห่งที่ 47 ของประเทศ ที่กรมการค้าภายในได้ผลักดันในการจัดตั้ง เพื่อให้เป็นสถานที่ให้เกษตรกรนำสินค้าเกษตรมาจำหน่าย ทั้งการจำหน่ายให้กับสมาชิก ผู้บริโภค นักท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่ง

สำหรับ สบปราบฟาร์เมอร์มาร์เก็ต เป็นการดำเนินการของสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด ที่สมาชิกส่วนใหญ่ทำการเกษตร สหกรณ์ฯ จึงได้ส่งเสริมสมาชิกให้มีความรู้และพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรหลายด้าน ได้แก่ สินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและอินทรีย์ สินค้าปศุสัตว์ สินค้าโอทอปจากกลุ่มอาชีพสมาชิกสหกรณ์ เช่น กลุ่มทอผ้า กลุ่มจักสาน เครื่องปั้น เป็นต้น

“กรมการค้าภายในได้ส่งเสริมให้สหกรณ์ฯ มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น และได้ก่อตั้งสบปราบฟาร์เมอร์มาร์เก็ตขึ้น เพื่อให้เกษตรกรสมาชิกรายย่อยนำผลผลิตมาจำหน่าย เป็นการสร้างมูลค่าสินค้าอย่างเป็นระบบ สินค้าที่จำหน่ายมีคุณภาพ สด สะอาด ปลอดภัย เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด และยังได้มีการสร้างเครือข่ายการผลิต การตลาด กับสหกรณ์ กลุ่มผู้ผลิต และเพื่อให้สมาชิกสหกรณ์สามารถซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภคได้ในตลาดของตนเองด้วย”

นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า เชื่อมั่นว่าการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน Farm Outlet จะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายการสร้างความเข้มแข็งในระบบเศรษฐกิจท้องถิ่น พร้อมทั้งเป็นช่องทางการตลาด เป็นจุดเชื่อมโยงและกระจายผลผลิตอีกช่องทางหนึ่งของเกษตรกร ในการนำผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปไปวางจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งช่วยให้เกษตรกรมีตลาดจำหน่ายผลผลิต มีรายได้เพิ่มขึ้นและเกิดความยั่งยืนในอาชีพ โดยมีแผนที่จะขยายและเปิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ต่อไป

นอกจากนี้ กรมการค้าภายในจะยังส่งเสริมและพัฒนาด้านการให้ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเชื่อมโยงตลาด และการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับ Farm Outlet ด้วย สำหรับการจัดตั้ง Farm Outlet เป็นหนึ่งในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) โดยใช้การตลาดเป็นตัวนำและขับเคลื่อน ซึ่งที่ผ่านมา กรมการค้าภายในได้มีการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ด้วยการผลักดันให้เกิดโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น (ตลาดต้องชม) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) โครงการหมู่บ้านทำมาค้าขาย

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้