วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปภ.เตือนชาวบ้านอย่าเผาป่า หมอกควัน-มลพิษหนา กระทบเครื่องบินขึ้นลง

อธิบดี ปภ.ออกโรงเตือน ประชาชนทางภาคเหนือ อย่าเผาป่า หวั่นเกิดหมอกควัน มลพิษ กระทบการขึ้นลงท่าอากาศยานบางพื้นที่ วอนท้องถิ่นดูแลใกล้ชิด

เมื่อวันที่ 9 ก.พ.60 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ในฤดูหนาวและฤดูแล้งที่จะมาถึง ทาง ปภ.ต้องขอความร่วมมือจากประชาชน ท้องถิ่นต้องมีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่ในการปฏิบัติเฝ้าระวังหมอกควัน ไฟป่า โดยเฉพาะการป้องกันให้ประชาชนในพื้นที่ลดการเผาป่า ซึ่งเราต้องชี้ว่าหากมีการเผาป่านั้น จะมีความเสียหายเป็นอย่างไรบ้าง 

ทั้งนี้ ปภ.ต้องขอความร่วมมือ 9 จังหวัดภาคเหนือ เนื่องจากภูมิประเทศเป็นหุบเขา เมื่อเกิดหมอกควันขึ้นจะเกิดการอบอวลอยู่ในบริเวณ กระทบทั้งวิถีชีวิต ในเรื่องของสุขภาพอนามัย บางครั้งมีมลพิษและบางครั้งยังกระทบถึงอากาศยานของการขึ้นลง เช่นที่จ.แม่ฮ่องสอน เป็นต้น

โดยเบื้องต้น ปภ.ได้บูรณาการในส่วนของหน่วยงานไปแล้ว ซึ่งหน่วยงานองค์กรปกครองท้องถิ่น หรือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต.เทศบาลต่างๆ ต้องเข้ามาสนับสนุนด้วย ถ้าในเขตของชลประทาน ทางชลประทานก็จะมาดูแลเรื่องน้ำ นอกเขตชลประทาน ก็จะเป็น ปภ. หรือเป็นกรมทรัพยากรน้ำ ส่วนหมอกควันไฟป่า ก็จะเป็นกรมควบคุมมลพิษเข้ามาดูแล เบื้องต้นหากเกิดภัยพิบัติทางอำเภอและจังหวัด รวมถึงองค์กรปกครองท้องถิ่นจะเป็นผู้ดูแลเป็นหลัก.

อธิบดี ปภ.ออกโรงเตือน ประชาชนทางภาคเหนือ อย่าเผาป่า หวั่นเกิดหมอกควัน มลพิษ กระทบการขึ้นลงท่าอากาศยานบางพื้นที่ วอนท้องถิ่นดูแลใกล้ชิด 9 ก.พ. 2560 10:31 9 ก.พ. 2560 10:58 ไทยรัฐ