วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ก.ล.ต.ประกาศผล 3 สตาร์ทอัพหน้าใหม่ เขย่าวงการฟินเทค

ก.ล.ต.ประกาศผล 3 สตาร์ทอัพหน้าใหม่ เขย่าวงการฟินเทค

  • Share:

ก.ล.ต.ประกาศผลการแข่งขัน FinTech Challenge ทีม C3.Finance และ ทีม PrivateChain ได้รับรางวัลประเภท Rising Star FinTech และ Innovative FinTech ส่วนทีม สานฝัน คว้ารางวัล Popular Vote

นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. กล่าวว่า เราพร้อมให้การสนับสนุนทั้งผู้ประกอบการเดิม และฟินเทค สตาร์ทอัพ (FinTech Startups) ที่เป็นผู้เล่นรายใหม่ ด้วยการสร้างกรอบระเบียบการกำกับดูแล (regulatory framework) และการจัดระบบนิเวศ (ecosystem) ที่เอื้ออำนวยให้ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมทางเทคโนโลยีได้อย่างเต็มที่ โดยามารถจัดการข้อกังวลหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม

ทั้งนี้หนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของ ก.ล.ต. ในช่วง 3 ปีนี้จะเน้นเรื่องการขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขันและการลดความเหลื่อมล้ำด้วยเทคโนโลยี (Driving Competitiveness and Inclusiveness with Technology) เพื่อให้ผู้ที่เดิมอาจไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินหรือตลาดทุนได้รับการบริการอย่างทั่วถึง รวมทั้งช่วยทำให้ผู้ลงทุนมีข้อมูล และอำนาจต่อรองมากขึ้น

ขณะเดียวกันผู้ประกอบการของไทยและฟินเทค สตาร์ทอัพ เองก็สามารถนำเทคโนโลยีทางการเงินมาปรับใช้กับรูปแบบธุรกิจ (business model) ของตน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก

สำหรับการแข่งขัน FinTech Challenge โครงการพัฒนาความคิดและประกวดผลงานนวัตกรรมด้านการเงิน การลงทุน และการประกันภัยรอบชิงชนะเลิศของ 10 ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ('ฟินเทค' เปลี่ยนโลก รู้จัก 10 สตาร์ทอัพหน้าใหม่ เขย่าธุรกิจการเงิน)

ทีม 'C3.Finace' รับรางวัล Rising Star FinTech

โดยผลการตัดสิน รางวัลประเภท Rising Star FinTech นวัตกรรมที่มีแนวคิดจัดทำได้ดีและพร้อมต่อยอดในการทำธุรกิจ ตกของเป็นของทีม 'C3.Finace' ที่ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure) สำหรับธุรกรรมทางการเงินผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) ซึ่งมีความปลอดภัยสูงสุด โดยการแปลงข้อมูลธุรกรรมเป็นโค้ดเข้าระบบ ช่วยให้สถาบันการเงิน รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องสามารถดึงข้อมูลต่างๆ มาใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นคลังข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

ทีม'PrivateChain' รับรางวัล Innovative FinTech

ส่วนรางวัลประเภท Innovative FinTech สำหรับการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ที่เป็นประโยชน์กับผู้ใช้บริการในวงกว้าง ได้แก่ ทีม 'PrivateChain' บริการระบบซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) โดย PrivateChain จะทำหน้าที่เสมือนตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสื่อกลางระหว่างนักลงทุนกับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการระดมทุน ได้รับรางวัลทุนละ 100,000 บาท

ทีม'สานฝัน' ได้รับรางวัล Popular Vote

สำหรับรางวัลประเภท Popular Vote ที่มีรางวัลทุนละ 50,000 บาท เป็นของทีม 'สานฝัน' บริการเป็นตัวกลางระดมทุนเปิดรับบริจาคเงินผ่านระบบบล็อกเชน (Blockchain) เพื่อนำไปจัดซื้อวัตถุดิบ อุปกรณ์การเกษตรและการจัดอบรมให้ความรู้เพื่อให้เกษตรกรบริหารจัดการได้ดีขึ้นและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยผู้บริจาคสามารถติดตามได้ว่าเงินบริจาคของตัวเองถูกนำไปใช้ด้านใดบ้างผ่านระบบ พร้อมกันนี้ยังได้มอบทุนสนับสนุนจำนวน 20,000 บาท แก่ทั้ง 10 ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายอีกด้วย

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้