วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'เด็กเกิดน้อยด้อยคุณภาพ' สธ.ทำเก๋ ขอสาวไทย ปั๊มลูกเพื่อชาติ

'เด็กเกิดน้อยด้อยคุณภาพ' สธ.ทำเก๋ ขอสาวไทย ปั๊มลูกเพื่อชาติ

  • Share:

สาธารณสุขทำเก๋ ส่งเสริมคนไทย ปั๊มลูกเพื่อชาติ หลังพบเกิดน้อย-ด้อยคุณภาพ รุกกิจกรรมแจก “ธาตุเหล็กและโฟลิก” ให้คู่รักที่มาจดทะเบียนสมรสในวันวาเลนไทน์ทั่วประเทศกินก่อนมีลูก ช่วยลดเสี่ยงเด็กพิการแต่กำเนิด ขณะเดียวกัน ปี 2558 พบโจ๋วัยต่ำ 20 คลอดลูกวันละ 289 คน ต้องเร่งให้ความรู้เรื่องการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยหลังพบโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้น

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เมื่อวันที่ 8 ก.พ. นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข แถลงข่าวโครงการส่งเสริมสาวไทยแก้มแดง มีลูกเพื่อชาติ ด้วยวิตามินแสนวิเศษ ว่า สธ.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560-2569 ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยจะเน้นใน 3 เรื่องคือ 1.เพิ่มจำนวนการเกิด เพื่อทดแทนจำนวนประชากร โดยส่งเสริมการเกิดในหญิงอายุ 20-34 ปี ที่มีความพร้อมและตั้งใจที่จะมีครรภ์ 2.การเกิดทุกรายมีความพร้อม มีการวางแผน และได้รับความช่วยเหลือในการมีบุตร และ 3.ทารกเกิดมาอย่างแข็งแรง พร้อมเติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยส่งเสริมให้ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย ได้รับการดูแลหลังคลอดที่ดี โดยจะดำเนินงานที่สำคัญ เช่น พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพตั้งแต่ระยะก่อนสมรส ก่อนมีบุตร ตั้งครรภ์ และหลังคลอด จัดกิจกรรมรณรงค์ให้คนไทยมีลูก ปรับปรุงแก้ไขสิทธิลาคลอดเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงดูบุตร มาตรการทางภาษีช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลบุตร เป็นต้น นอกจากนี้ จะต้องมีมาตรการส่งเสริมการมีบุตรอย่างอื่น ร่วมกับการส่งเสริมการมีบุตรอย่างมีคุณภาพด้วย

แจก‘วิตามินวิเศษ’วาเลนไทน์

นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ผู้หญิงไทยแต่งงานน้อยและช้าลง นิยมอยู่เป็นโสดมากขึ้น ทำให้อัตราการเพิ่มประชากรไทยลดลงจากร้อยละ 2.7 ในปี 2513 เหลือร้อยละ 0.4 ในปี 2558 ซึ่งหากไม่มีการดำเนินการใดๆ ภายใน 10 ปี อัตราการเพิ่มประชากรไทยจะเท่ากับร้อยละ 0.0 คือ อัตราการเกิดเท่ากับอัตราการตาย ซึ่งขณะนี้อัตราการเกิดเฉลี่ยอยู่ที่ 7 แสนคนต่อปี ขณะที่อัตราการตายอยู่ที่ 3-4 แสนคนต่อปี และในอนาคตผู้สูงอายุที่มีจำนวนมากจากยุคเบบี้บูมเมอร์จะเสียชีวิตลง ทำให้อัตราการเสียชีวิตสูงขึ้น แต่อัตราการเกิดน้อยลงจนมาเท่ากันในที่สุด นอกจากนี้ ไทยยังเจอปัญหาการเกิดน้อยด้อยคุณภาพด้วย โดยในปี 2558 พบอัตราการตายมารดาอยู่ที่ 20 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการตกเลือด มีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กร้อยละ 39 ทารกคลอดก่อนกำหนดร้อยละ 10.4 ทารกเสียชีวิตจากภาวะพิการแต่กำเนิดร้อยละ 7 ขณะที่อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือนยังน้อยเพียงร้อยละ 23.9 เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวจึงต้องเตรียมความพร้อมการมีบุตรให้มีคุณภาพตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์

นอกจากนี้สธ.ได้จัดกิจกรรม เสริมธาตุเหล็กและโฟลิก หรือวิตามินแสนวิเศษให้หญิงวัยเจริญพันธุ์ อายุ 20-34 ปีทุกคนที่พร้อมหรือตั้งใจวางแผนที่จะมีลูก เนื่องจากเป็นเวลาทองของการมีลูก เพื่อช่วยลดภาวะพิการแต่กำเนิดของทารกลงได้ ซึ่งในวันที่ 14 ก.พ.หรือวันวาเลนไทน์ ที่จะมีคู่รักมาจดทะเบียนสมรสในวันนี้จำนวนมาก จะมีการแจกกล่องวิตามินแสนวิเศษ “สาวไทยแก้มแดงพัฒนาสมองและการเรียนรู้ด้วยเหล็กและโฟลิก” ด้วย

วันเดียวกัน ที่โรงแรมมิราเคิลฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 2 เรื่อง เซ็กซ์เปิดในวัยรุ่น : เปิดพื้นที่เพิ่มความฉลาดรู้เรื่องเพศ โดย นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุขกล่าวตอนหนึ่งว่า ข้อมูลจากกรมอนามัยพบว่าในปี 2558 มีวัยรุ่นอายุ 10-19 ปี คลอดลูก 104,289 คน เฉลี่ยวันละ 289 คน หรือร้อยละ 15 ของการคลอดทั้งหมด คิดเป็นอัตราแม่วัยรุ่น 43 คนต่อวัยรุ่น 1,000 คน

นอกจากนี้ ยังพบปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้นรวมถึงภาวะแทรกซ้อนจากการทำแท้ง เด็กถูกทอดทิ้ง และคุณภาพของเด็กด้วย ดังนั้น จึงตั้งเป้าว่าในปี 2569 จะลดแม่วัยรุ่นให้เหลือร้อยละ 50 ของอัตราแม่วัยรุ่นในปัจจุบัน โดยเน้นเรื่องการสื่อสาร และความเข้าใจในเรื่องเพศอย่างถูกต้อง อย่าปิดบัง เพราะทุกวันนี้หาข้อมูลได้ง่ายผ่านกูเกิล ซึ่งตนไม่เชื่อว่าจะห้ามการมีเซ็กซ์ได้ ดังนั้น สิ่งสำคัญคือการป้องกันการท้องไม่พร้อมมากกว่า และเพิ่ม 3 เรื่องคือ 1.เข้าใจวัยรุ่น เข้าใจคนทำงานร่วมกัน 2.เข้าถึงใจวัยรุ่น เพื่อให้วัยรุ่นเข้าใจเรา และ 3.สามารถเป็นที่พึ่งให้วัยรุ่นได้

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้