วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“พิษณุ” สังคายนา ก.ม.อุดช่องทางทุจริต พบระเบียบขัดแย้ง-ผิดหลักการ

หวั่นเลขาฯ สกสค.-เจ้าหน้าที่ทำผิดซ้ำ

ดร.พิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เปิดเผยว่า หลังจากที่ตนดำรงตำแหน่งเลขาธิการ สกสค.มา 4 เดือนแล้ว พบว่า ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นใน สกสค.ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริต การฉ้อโกง การให้บริการเพื่อครูและการบริหารงานที่มีความล่าช้า เกิดจากความขัดข้องเรื่องระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ซึ่งข้อบังคับและระเบียบบางอย่างที่ออกมาขัดกันเอง บางระเบียบก็ยังไปขัดกับ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 อาทิ การออกระเบียบบริหารกองทุนเงินสนับสนุนพิเศษและส่งเสริมความมั่นคง ตามโครงการสวัสดิการเงินกู้ฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) ให้อำนาจประธานคณะกรรมการฯสามารถอนุมัติเงินได้ไม่จำกัดวงเงิน ขณะที่อำนาจของเลขาธิการที่มีอำนาจสูงสุดของหน่วยงานตาม พ.ร.บ.สภาครูฯกำหนดให้อนุมัติเงินได้วงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท หากเกินจำนวนในวงเงินดังกล่าวให้ขออำนาจบอร์ด สกสค.ที่มี รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน ซึ่งอาจจะเป็นการทำโดยเจตนา หรือเพราะความไม่รอบคอบ ดังนั้น จึงทำให้เกิดช่องทางการทุจริตต่างๆเกิดขึ้น

เลขาธิการ สกสค. กล่าวอีกว่า ตนมองว่าหากยังมีการดำเนินการตามระเบียบหรือข้อบังคับในรูปแบบเดิมจะส่งผลให้เจ้าหน้าที่และตัวเลขาธิการ สกสค.ทำผิดข้อกฎหมายได้ ดังนั้น จึงได้ประชุมคณะทำงานเพื่อแก้ไขระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่ออกมาไม่ถูกต้องและขัดต่อหลักการ ประมาณ 50 รายการ ให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน รวมถึงการอุดช่องว่างไม่ให้เกิดการทุจริต รวมถึงการปรับโครงสร้างการบริหารงานของ สกสค. โดยกำหนดโครงสร้างการบริหารงานและกรอบอัตรากำลังใหม่ เพื่อให้การบริหารงานของ สกสค.มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งขณะนี้สำนักงบประมาณได้เห็นชอบกรอบอัตรากำลังมาแล้ว 771 อัตรา ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อให้ได้บุคลากรตรงกับงานและความจำเป็นเร่งด่วนอย่างมีประสิทธิภาพ.

ดร.พิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เปิดเผยว่า หลังจากที่ตนดำรงตำแหน่งเลขาธิการ สกสค.มา 4 เดือนแล้ว 8 ก.พ. 2560 23:45 8 ก.พ. 2560 23:45 ไทยรัฐ