วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรมประมงปิดอ่าวไทย 3 เดือน แจงข้อมูลผลผลิตปลาทูเพิ่มขึ้น

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า กรมฯจะประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ในฤดูปลาที่มีการวางไข่ เลี้ยงตัวในวัยอ่อน ฝั่งทะเลอ่าวไทย (ปิดอ่าว) ประจำปี 2560 ในวันที่ 15 ก.พ.-15 พ.ค.นี้ รวม 3 เดือนคิดเป็นพื้นที่ 26,400 ตารางกิโลเมตร ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี โดยกำหนดห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิด ที่อาจส่งผลต่อการแพร่ขยายพันธุ์ของพ่อแม่พันธุ์และสัตว์น้ำวัยอ่อนในท้องทะเลอ่าวไทย โดยเฉพาะ “ปลาทู” ที่เป็นสัตว์น้ำที่มีคุณค่าและความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ ที่จำเป็นจะต้องดูแลรักษาทรัพยากรเหล่านี้ ให้มีอยู่อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ จากข้อมูลการศึกษาวิจัยพบว่าในท้องทะเลบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี เป็นช่วงเวลาที่พ่อ-แม่พันธุ์สัตว์น้ำมีความสมบูรณ์เพศสูงและพร้อมที่จะวางไข่ เมื่อสำรวจจำนวนประชากรสัตว์น้ำเมื่อปีที่ผ่านมา เฉพาะปลาทูพบว่าหลังเปิดอ่าวไทย มีปริมาณการจับ 38,695 ตัน เพิ่มขึ้นจากก่อนมาตรการปิดอ่าวถึง 29,765 ตัน หรือเพิ่มขึ้น 3.3 เท่า แสดงให้เห็นว่ามาตรการปิดอ่าวไทย สามารถสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำในท้องทะเลให้คืนกลับมาได้อย่างยั่งยืน ส่งผลให้ชาวประมงมีรายได้ในการประกอบอาชีพได้อย่างดี อีกทั้งคนไทยได้มีสัตว์น้ำบริโภคตลอดไป.

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า กรมฯจะประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ในฤดูปลาที่มีการวางไข่ เลี้ยงตัวในวัยอ่อน ฝั่งทะเลอ่าวไทย (ปิดอ่าว) ประจำปี 2560 ในวันที่ 15 ก.พ.-15 พ.ค.นี้ รวม 3 เดือน... 8 ก.พ. 2560 23:41 9 ก.พ. 2560 10:24 ไทยรัฐ