วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปลุกสำนึกธรรมาภิบาล-คุณธรรมผู้บริหารใหม่ วชช.

นายศิรพจน์ จริยาวุฒิกุล รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วชช.) เปิดเผยว่า เนื่องจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน และสภาวิทยาลัยชุมชนทั้ง 20 แห่งทั่วประเทศได้หมดวาระลง และขณะนี้อยู่ระหว่างการสรรหาผู้เหมาะสม โดยคาดว่าจะสรรหาแล้วเสร็จภายในเดือน ก.พ.นี้ หลังจากได้ครบแล้ว วชช.ได้กำหนดที่จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารกลุ่มดังกล่าว ประมาณ 300 คน ระหว่างวันที่ 13-14 มี.ค.นี้ โดยสิ่งที่จะต้องเน้นย้ำเป็นพิเศษก็คือ ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งรับรู้รับทราบบทบาทและหน้าที่ในการทำงานในตำแหน่งของตนเอง และที่สำคัญก็คือการปลุกสำนึกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหาร ซึ่งเรื่องนี้ ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ผู้ที่ผลักดันให้มีการจัดตั้ง วชช.ในประเทศไทย และวางพิมพ์เขียวในการดำเนินงาน ได้ให้ความสำคัญมาก และจะให้เกียรติ มาเป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ปรัชญาของวิทยาลัยชุมชนในการปฏิรูปประเทศและวงการศึกษาไทย และวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม” นอกจากนี้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

รมว.ศึกษาธิการ ร่วมบรรยายพิเศษ เรื่อง “วิทยาลัยชุมชนกับการพัฒนาคุณภาพคนเพื่อตอบโจทย์ ประเทศไทย 4.0” ด้วย “วชช.ต้องทำความเข้าใจกับ ผอ.วชช.และสภา วชช.ใหม่ทั่วประเทศ เพราะในอดีตที่ผ่านมาอาจมีบางคนที่เข้าใจผิดคิดทำอะไรที่เกินอำนาจหน้าที่ ดังนั้น การได้ทำความเข้าใจตั้งแต่ต้นจะได้ไม่เกิดปัญหา” นายศิรพจน์กล่าว.

นายศิรพจน์ จริยาวุฒิกุล รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วชช.) เปิดเผยว่า เนื่องจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน และสภาวิทยาลัยชุมชนทั้ง 20 แห่งทั่วประเทศได้หมดวาระลง 8 ก.พ. 2560 23:40 8 ก.พ. 2560 23:40 ไทยรัฐ