วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วท.หนุน วศ.ช่วยพัฒนาผู้ประกอบการ

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า ได้เข้าเยี่ยมชมการทำงานของกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) พร้อมให้นโยบายว่า วศ.จะต้องส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและนวัตกรรมของสินค้าและบริการ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในระดับสากล ทั้งยังต้องมีการปรับโครงสร้างการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 มุ่งเน้นให้บริการและรับรองสินค้าด้วยระบบ MSTQ ให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคการผลิตส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรม

ด้าน ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดี วศ.กล่าวว่า วศ.ได้ผลักดันงานสำคัญ ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพการทดสอบคุณภาพอาหารในเมืองนวัตกรรมอาหาร มุ่งเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการทั้งการร่วมวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้วยเครื่องมือขั้นสูง การยกระดับสินค้าโอทอปให้ได้การรับรองตามมาตรฐาน อย./มผช. การวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม S-Curve มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ประกอบด้วย วัสดุไฟเบอร์คอมโพสิท นาโนคอมโพสิท เป็นต้น.

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า ได้เข้าเยี่ยมชมการทำงานของกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) พร้อมให้นโยบายว่า วศ.จะต้องส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและนวัตกรรมของสินค้าและบริการ 8 ก.พ. 2560 23:38 8 ก.พ. 2560 23:38 ไทยรัฐ