วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ศิริราชผุดพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้

ศิริราชผุดพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้

  • Share:

ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล แถลงข่าว “100ปี ศัลยศาสตร์ศิริราช” ว่า ศิริราชได้พัฒนาต่อเนื่องคู่ขนานด้านศัลยศาสตร์ ซึ่งมีความสำคัญยิ่ง โดยมุ่งให้ผู้ป่วยทุกคนได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐาน ในโอกาส 100 ปีของศัลยศาสตร์ศิริราชในปี 2560 จึงได้จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้านศัลยศาสตร์ รวมถึงเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนได้หลีกเลี่ยงโรคภัยไข้เจ็บ

ด้าน ศ.นพ.พันธุ์ศักดิ์ ลักษณบุญส่ง หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ฯ กล่าวว่า ในโอกาส 100 ปี ภาควิชาศัลยศาสตร์จะมีการจัดตั้ง “พิพิธภัณฑ์ ศัลยศาสตร์ศิริราช” ขึ้น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์แก่วงการแพทย์ไทย โดยจะแล้วเสร็จปลายปี 2560.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้