วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ทส.ย้ายซี 9 -ตั้ง 'ศิริ อัคคะอัคร' นั่ง รักษาการรองอธิบดีกรมอุทยานฯ

ทส.ย้ายซี 9 -ตั้ง 'ศิริ อัคคะอัคร' นั่ง รักษาการรองอธิบดีกรมอุทยานฯ

  • Share:

ตั้ง “ศิริ อัคคะอัคร” นั่ง รักษาการรองอธิบดีกรมอุทยานฯ ทส.ย้ายซี 9 จำนวน 20 ตำแหน่ง “บุญเกิด” ผอ.กองนิติการ กรมอุทยานฯ ไป ทสจ.อุทัยธานี “พฤกษ์ โสโน” ขยับมาอยุธยา...

เมื่อวันที่ 8 ก.พ. นายวิจารณ์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับ 9 ในสังกัด ทส. ดังนี้ 1. นายชากรี รอดไฝ ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) สมุทรสงคราม เป็น ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) กรมป่าไม้ 2. ว่าที่ ร.ต.พีรพล มั่นจิตต์ ผอ.ทสจ.ชัยภูมิ เป็น ผอ.สำนักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ สำนักงานปลัด ทส.3. น.ส.ผุสดี เยี่ยมสวัสดิ์ ผอ. ทสจ.อุทัยธานี เป็น ผอ.สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) สำนักงานปลัด ทส. 4. นายวรพล จันทร์งาม ผอ.สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) เป็น ผอ.สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) 5. นายยงยุทธ ชำ นาญรบ ผอ.ทสจ.เลย เป็น ผอ.ทสจ.ขอนแก่น

6. นายอร่าม ศรีปรางค์ ผอ.ทสจ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น ผอ.ทสจ.นครศรีธรรมราช 7. นายปรีชาสามารถ ผอ.ทสจ.นครพนม เป็น ผอ.ทสจ.นครสวรรค์ 8. นายสวง สุดประเสริฐ ผอ.ทสจ.ราชบุรี เป็น ผอ.ทสจ.ประจวบคีรีขันธ์ 9. นายพฤกษ์ โสโน ผอ.ทสจ.นครศรีธรรมราช เป็น ผอ.ทสจ.พระนครศรีอยุธยา 10 นายไพรัช นาคทรัพย์ ผอ.ทสจ.สุโขทัย เป็น ผอ.ทสจ.พิจิตร

11. นายสมพงษ์ สิทธิโชคสกุลชัย ผอ.ทสจ.นครสวรรค์ เป็น ผอ.ทสจ.พิษณุโลก 12. นายนรินทร์ สายซอ ผอ.ทสจ.อำนาจเจริญ เป็น ผอ.ทสจ.มหาสารคาม 13. นายชมภู มหันตะกาศรี ผอ.ทสจ. มหาสาร คาม เป็น ผอ.ทสจ.ยโสธร 14. นายอาคม ยุทธนา ผอ.ทสจ.ยโสธร เป็น ผอ.ทสจ.ระนอง 15. นายอนันต์ พรหมดนตรี ผอ.ทสจ. พิษณุโลก เป็น ผอ.ทสจ.สมุทรปราการ

16. นายถิน พิสูจน์ ผอ.ทสจ.ระนอง เป็น ผอ.ทสจ.สมุทรสงคราม 17. นายธีระ เงินวิลัย ผอ.ทสจ.อุตรดิตถ์ เป็น ผอ.ทสจ.สุโขทัย 18. น.ส.มาลี ศรีรัตนธรรม ผอ.ทสจ.พระนครศรีอยุธยา เป็น ผอ.ทสจ.อ่างทอง 19. นายเชวง ไชยหลาก ผอ.ทสจ.พิจิตร เป็น ผอ.ทสจ.อุตรดิตถ์ 20. นายนิรันดร์ สุรัสวดี ผอ.ทสจ.สุรินทร์ เป็น ผอ.ทสจ.อุบล ราชธานี และ นายบุญเกิด ร่องแก้ว ผอ.กองนิติการ กรมอุทยานแห่งชาติฯ เป็น ผอ.ทสจ.อุทัยธานี

ด้าน นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานฯ ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง นายศิริ อัคคะอัคร ผอ.สำนักป้องกันปราบปรามและควบคุมไฟป่า ทำหน้าที่รักษาการตำแหน่งรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ ที่ว่างอยู่ 1 ตำแหน่ง หลังจากนายอดิศร นุชดำรงค์ รองอธิบดีกรมอุทยานฯ ขยับขึ้นเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรฯ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้