วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
รมว.พม. เยี่ยมให้กำลังใจ มอบสิ่งของผู้ประสบอุทกภัย นครศรีธรรมราช

รมว.พม. เยี่ยมให้กำลังใจ มอบสิ่งของผู้ประสบอุทกภัย นครศรีธรรมราช

  • Share:

ภาพจาก เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

รมว.พม. ลงพื้นที่พบปะ ให้กำลังใจและมอบสิ่งของช่วยเหลือ และฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

ผู้สื่อข่าวรายงานวันที่ 8 ก.พ.60 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยและเยี่ยมหน่วยงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายชูรินทร์ ขวัญทอง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช และหน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ต้อนรับ และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย

จุดแรก ตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 100 ชุด ที่โครงการบ้านเอื้ออาทรนครศรีธรรมราชโพธิ์เสด็จ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี ดร.ธัชพล กาญจนกุล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยที่ประชาชนในโครงการบ้านเอื้ออาทรนครศรีธรรมราชโพธิ์เสด็จ จำนวน 412 หน่วย ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้ง 412 หน่วย จำนวน 2 รอบ รอบแรก เมื่อวันที่ 3-30 ธันวาคม 2559 และรอบที่ 2 วันที่ 3 มกราคม 2560 จนถึงปัจจุบัน โดยระดับน้ำท่วมขังทุกโครงการ ประมาณ 30-80 เซนติเมตร และระดับน้ำท่วมบริเวณด้านหน้าทางเข้าโครงการบ้านเอื้ออาทรนครศรีธรรมราช 2 (โพธิ์เสด็จ) โครงการเคหะชุมชนนครศรีธรรมราช 1 ระยะ 1, 2 ระดับน้ำท่วมสูงประมาณ 120 เซนติเมตร ขณะนี้สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

จากนั้น เดินทางไปยังสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์และการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของจังหวัดนครศรีธรรมราช จากนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ต่อด้วย มอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติแก่นายพนัส คงนุ่น ประธาน อพม.อำเภอหัวไทร ซึ่งลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจนได้รับบาดเจ็บ และมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว โดยผ่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพื้นที่ อำเภอปากพนัง 4 แห่ง ได้แก่ อบต.ปากแพรก, อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก, อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก และ อบต.คลองกระบือ จำนวน 80 ราย

และเดินทางไปให้กำลังใจ มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวและมอบถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับความเดือดร้อนจากบ้านพังเสียหาย ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราววัดจำปาวณาราม บ้านในลุ่ม หมู่ที่ 9 อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายทศพร จันทรประวัติ นายอำเภอทุ่งสง รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอทุ่งสง มีประชาชนได้รับผลกระทบ 124 หมู่บ้าน 20 ชุมชน ประมาณ 32,000 ครัวเรือน 93,000 คน มีผู้เสียชีวิต 3 ราย บ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง 37 หลัง เสียหายบางส่วน 421 หลัง อพยพประชาชน 35 ครัวเรือน 123 คน โดยบ้านเรือนที่พังเสียหายทั้งหลัง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มอบนโยบายในการให้ความช่วยเหลือเรื่องการก่อสร้างบ้านที่อยู่อาศัยโดยเร่งด่วน ซึ่งเริ่มดำเนินการก่อสร้างแล้ว จำนวน 1 หลัง ขณะที่เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ได้จัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างบ้านให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย โดยเฉพาะในชุมชนบ้านปากแพรก บ้านในลุ่ม หมู่ที่ 9 ตำบลถ้ำใหญ่ จำนวน 35 หลัง เพื่อไปสร้างบ้านในพื้นที่ที่เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่จัดให้เนื่องจากไม่สามารถอยู่ในที่เดิมได้

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่หลายจังหวัดในภาคใต้ ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบเป็นจำนวนมาก ซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงฯ มีความห่วงใยประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว วันนี้ ตนพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อพบปะเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจและฟื้นฟูช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม พร้อมมอบถุงยังชีพและเงินสงเคราะห์ครอบครัว ณ โครงการเอื้ออาทรนครศรีธรรมราชโพธิ์เสด็จ ตำบลโพธิ์เสด็จ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช และบ้านในลุ่ม ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช สำหรับแนวทางการฟื้นฟูเยียวยา และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เตรียมแผน แนวทางการช่วยเหลือฟื้นฟูประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงพัฒนาสังคมฯ อาทิ ผู้สูงอายุ คนพิการ เด็ก และสตรี 4 ด้าน คือ ด้านชีวิต เป็นการช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ประสบปัญหา เพื่อคลี่คลายและบรรเทาภาวะวิกฤติเฉพาะหน้า การเยี่ยมประเมินความเดือดร้อนและมอบเงินช่วยเหลือ การให้คำปรึกษา แนะนำ บำบัดฟื้นฟูจิตใจ จัดกิจกรรมช่วยเหลือ ดูแลจนเข้าสู่ภาวะปกติ รวมทั้งจัดหน่วยเคลื่อนที่เยี่ยมบ้าน ให้คำปรึกษาแนะนำ สร้างความผ่อนคลาย ให้คำแนะนำการดูแลรักษาสุขภาพตนเอง ด้านทรัพย์สิน มีการซ่อมแซม ปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยและปรับสภาพแวดล้อมให้แก่คนพิการและผู้สูงอายุ ด้านอาชีพ มีการฝึกอาชีพแก่สตรีและประชาชนทั่วไป อีกทั้งการสนับสนุนทุนการประกอบอาชีพให้แก่คนพิการและสตรี ในส่วนของด้านสาธารณประโยชน์ ให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูวิถีชีวิตชุมชนของผู้ประสบภัย โดยเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่างๆ

สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 23 อำเภอ 164 ตำบล 1,519 หมู่บ้าน 104 ชุมชน ผู้ได้รับผลกระทบ 859,745 คน 265,665 ครัวเรือน บ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง 99 หลัง เสียหายบางส่วน 370 หลัง รวม 469 หลัง มีผู้เสียชีวิต 28 ราย ขณะนี้มีพื้นที่เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว 20 อำเภอ โดยแต่ละพื้นที่อยู่ระหว่างเร่งสำรวจความเสียหาย และซ่อมแซม ฟื้นฟูเยียวยาให้กลับสู่ภาวะปกติ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้