วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตราสัญลักษณ์ สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 และความหมาย ออป

เปิดเผยตราสัญลักษณ์ "สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 20" แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และความหมายอักษรย่อ ออป

นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยว่า ตราสัญลักษณ์ สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 20 ได้ดำเนินการออกแบบเสร็จแล้ว โดยสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เป็นตราสัญลักษณ์อักษรย่อ ออป มีความหมายดังนี้

อ. ย่อมาจาก อัมพร พระนามของพระองค์ ใช้ตัวอักษรเป็นสีแดง ซึ่งเป็นสีวันประสูติคือ วันอาทิตย์ ขณะที่ อ. ตัวที่สอง ย่อมาจาก อมฺพโร คือฉายาของพระองค์ ใช้ตัวอักษรเป็นสีเหลือง หมายถึง สีอาสนะประจำตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช และสีของกาสาวพัสตร์ และอักษร ป. ย่อมาจาก ประสัตถพงศ์ หมายถึง นามสกุลของพระองค์ ใช้ตัวอักษรเป็นสีฟ้าเทา เป็นสีประจำจังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นชาติภูมิ

ส่วนด้านบนของตัวอักษรทั้งสาม ประดับด้วยฉัตรขาว 3 ชั้น หมายถึง พระอิสริยยศ สมเด็จพระสังฆราช.

เปิดเผยตราสัญลักษณ์ "สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 20" แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และความหมายอักษรย่อ ออป 8 ก.พ. 2560 18:50 8 ก.พ. 2560 19:36 ไทยรัฐ