วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปึ้ง เกาะติด จี้ รัฐออกมาตรการรัดเข็มขัด เงินคงคลังลด

"ปึ้ง" เกาะติดไม่เลิก เงินคงคลังลด จี้ รัฐบาลออกมาตรการรัดเข็มขัด พยุง ศก.ให้แม่น้ำห้าสายรับเงินเดือนทางเดียว แนะ ลดเบี้ยประชุม ระงับซื้ออาวุธ ฯลฯ

วันที่ 8 ก.พ. นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล อดีต รมว.ต่างประเทศ กล่าวว่า รายจ่ายประจำของรัฐในแต่ละเดือนสูงมาก และงบลงทุนพัฒนาประเทศน้อยมาก จึงขอเสนอให้รัฐบาล คสช. รีบหาแนวทางรัดเข็มขัด ประหยัดค่าใช้จ่ายของภาครัฐและหารายได้เข้ารัฐโดยเร็ว ดังต่อไปนี้ 1. ให้แม่น้ำ 5 สายทุกท่านรับเงินเดือนทางเดียว 2. หาแนวทางการลดเบี้ยประชุมคณะกรรมาธิการฯ หรือ คณะกรรมการ คณะทำงาน 3. งดการเดินทางดูงานในต่างประเทศ และปรับลดงบฯ ในการจัดสัมมนา 4. ระงับโครงการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ 5. ระงับการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ ปรับลดอัตรากำลังที่เพิ่มขึ้นทุกปี 6. การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลควรให้เฉพาะการใช้บริการของโรงพยาบาลรัฐ 7. พิจารณาทบทวนการให้บำนาญแก่ข้าราชการเกษียณอายุ 8. ทบทวนสวัสดิการของญาติและครอบครัวข้าราชการ 9. โครงการรถไฟฟ้า ควรชะลอเอาไว้ก่อนบ้าง 10. ชะลอรถไฟความเร็วสูง 11. โครงการบริหารจัดการน้ำ ถ้ายังคิดหาวิธีการที่เหมาะสมแก้ไขยังไม่ถูกจุด ไม่ต้องเร่งทำ 12. นิคมอุตสาหกรรมตามแนวชายแดน และเขตเศรษฐกิจพิเศษ รอให้รัฐบาลที่ทำเป็นเข้ามาทำ

นายสุรพงษ์ กล่าวว่า ส่วนด้านการเพิ่มรายได้เข้ารัฐนั้น 1. จัดเก็บภาษีเงินได้ ภาษีการค้า และภาษีมูลค่าเพิ่มให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยและมีประสิทธิภาพ 2. ทบทวนสัมปทานของรัฐ และการทำสัญญาให้เช่าพื้นที่ราชพัสดุและการรถไฟแห่งประเทศไทย 3. จัดเก็บค่าเช่าที่และสัมปทานในเขตสนามบินต่างๆ และตลอดแนวทางหลวงแผ่นดิน หรือเส้นทางรถไฟฟ้า สถานีรถไฟฟ้า สถานีขนส่ง 4. ทบทวนสัมปทานต่างๆ ตลอดแนวทางหลวงแผ่นดินและการท่าเรือ 5. ควรยกเลิกการจัดเก็บภาษีร้านอาหารและร้านค้าแบบเหมาจ่าย 6. ตรวจสอบการหลบเลี่ยงการเสียภาษีสินค้านำเข้าต่างๆ ตามแนวชายแดนและท่าเรือหรือท่าอากาศยาน

"ปึ้ง" เกาะติดไม่เลิก เงินคงคลังลด จี้ รัฐบาลออกมาตรการรัดเข็มขัด พยุง ศก.ให้แม่น้ำห้าสายรับเงินเดือนทางเดียว แนะ ลดเบี้ยประชุม ระงับซื้ออาวุธ ฯลฯ 8 ก.พ. 2560 16:15 8 ก.พ. 2560 18:10 ไทยรัฐ