วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แห่สมัครเก้าอี้ตุลาการศาลปกครองฯ 'อุดม-วีรวิทย์' ลงชิงอีกสมัย

เปิดรับสมัครตุลาการศาลปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิ "อุดม-วีรวิทย์" ลงชิงชัยตำแหน่งอีกสมัย กมธ.สนช.จ่อสอบประวัติ ความประพฤติ-พฤติกรรมทางจริยธรรม ก่อนชงที่ประชุมเลือก

เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 60 ที่รัฐสภา คณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มี พล.อ.อู้ด เบื้องบน สมาชิก สนช. เป็นประธาน กมธ. ได้นัดประชุมเพื่อรับทราบรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการพิจารณา เสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 คน แทน นายอุดม รัฐอมฤต และนายวีรวิทย์ วิวัฒนวานิช ที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระ เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 60 ซึ่งมียอดผู้สมัครทั้งสิ้น 8 คน โดยที่ประชุมจะตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้เข้ารับการสรรหา โดยจะขอข้อมูลไปยังหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเปิดรับฟ้งข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้สมัคร จากนั้นก็จะให้ผู้สมัครได้แสดงวิสัยทัศน์ในวันที่ 27 ก.พ.นี้ ก่อนที่คณะกรรมาธิการฯ จะพิจารณาลงมติเลือกผู้สมควรเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เหลือ 4 คน และเสนอต่อที่ประชุม สนช.คัดเลือกเหลือ 2 คน ต่อไป

สำหรับรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหา จำนวน 8 คน ได้แก่ นายอุดม รัฐอมฤต, นายวีรวิทย์ วิวัฒนวานิช, พล.ท.ดิเรกพล วัฒนะโชติ อดีตตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ, นายวิรัช พิมพะนิตย์ อดีต ส.ว.กาฬสินธุ์, นายณัฐเมศร์ เรืองพิชัยพร อดีตกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ, พ.อ.(พิเศษ) ศรีสินทร์ วรรณบุตร นายทหารปฏิบัติการ สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย, นายอาณัฐชัย รัตตกุล อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, นายพิเชียร อำนาจวรประเสริฐ นักวิชาการอิสระและสื่อมวลชนอิสระ

เปิดรับสมัครตุลาการศาลปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิ "อุดม-วีรวิทย์" ลงชิงชัยตำแหน่งอีกสมัย กมธ.สนช.จ่อสอบประวัติ ความประพฤติ-พฤติกรรมทางจริยธรรม ก่อนชงที่ประชุมเลือก 8 ก.พ. 2560 15:25 8 ก.พ. 2560 17:34 ไทยรัฐ