วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คอมพิวเตอร์ช่วยสื่อสารความคิด ในสมองของผู้ป่วยอัมพาต

นักประสาทวิทยาศาสตร์จากศูนย์วิจัยวิสส์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้พัฒนาเครื่องมือติดต่อสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ด้วยสมอง (Braincomputer interface) เพื่อถอดรหัสความคิดของผู้ป่วยที่เป็นอัมพาตทั้งตัวแต่สมองยังทำงานและรับรู้ได้ โดยทำการทดลองกับผู้ป่วย 4 รายที่ป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง มีสาเหตุจากเซลล์ประสาทในสมองและไขสันหลังที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อในร่างกายนั้นตายหรือเสื่อมสภาพ

เครื่องมือช่วยติดต่อสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ด้วยสมองจะทำงานโดยใช้ความยาวคลื่นใกล้อินฟราเรดส่องวิเคราะห์คลื่นความคิดของผู้ป่วย และใช้เทคโนโลยีการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองวัดระดับออกซิเจนในเลือดและการทำงานของไฟฟ้าในสมอง เครื่องจะบันทึกการไหลเวียนของเลือด จากนั้นก็คำนวณความคิดของผู้ป่วยผ่านคำถามง่ายๆเช่น “คุณมีความสุขไหม?” เพื่อให้ผู้ป่วยที่ไม่สามารถโต้ตอบออกมาเป็นคำพูดหรือแม้แต่กะพริบตา สื่อสารกลับมาว่า “ใช่” และ “ไม่” โดยทำการถามซ้ำๆจนได้คำตอบที่ถูกต้องแม่นยำ

ทั้งนี้ นักวิจัยเผยว่า กำลังพัฒนาเทคโนโลยีต่อไปเพื่อให้สามารถใช้กับผู้ป่วย โรคอื่นๆได้ด้วย เช่น โรคหลอดเลือดสมอง หรือบาดเจ็บที่เส้นประสาทไขสันหลัง.

นักประสาทวิทยาศาสตร์จากศูนย์วิจัยวิสส์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้พัฒนาเครื่องมือติดต่อสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ด้วยสมอง (Braincomputer interface) เพื่อถอดรหัสความคิดของผู้ป่วยที่เป็นอัมพาตทั้งตัวแต่สมองยังทำงานและรับรู้ได้ โดยทำการ 8 ก.พ. 2560 15:18 8 ก.พ. 2560 15:18 ไทยรัฐ