วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'วิษณุ' แนะ ปชช.เรียก 'สมเด็จพระสังฆราช' เผยวันที่ 5 ธ.ค.จัดกิจกรรมได้

"วิษณุ" แจงขั้นตอนพระราชพิธีสถาปนา "สมเด็จพระสังฆราช" องค์ใหม่ แนะประชาชนเรียกพระนาม "สมเด็จพระสังฆราช" เช่นเดิม เผยวันที่ 5 ธ.ค.จัดกิจกรรมได้ตามปกติ

เมื่อวันที่ 8 ก.พ.60 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงขั้นตอนพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 ว่า ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) จะอธิบายได้ชัดเจนกว่า โดยขั้นตอนมีอยู่แล้วเมื่อครั้งสถาปนาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ปี 2532 มาเป็นแบบอย่าง และจะดำเนินการตามนั้นทุกขั้นตอน มีการสถาปนาในอดีตเมื่อครั้งที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นเจ้าในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็นน้องของพระเจ้าแผ่นดิน หรือบางองค์เป็นพระญาติ การสถาปนาถือว่ายิ่งใหญ่ เพราะทิ้งเวลาเว้นไป 30 ปี เรียกว่า พิธีมหาสมณุตมาภิเษก มาจากคำว่า สมณ บวกกับอุตม คือ อุดมและอภิเษก แต่คราวอื่นเป็นพระราชพิธีสถาปนาเช่นเดียวกับในคราวนี้ สำหรับพระนามสมเด็จพระสังฆราช อาลักษณ์จะอ่านประกาศท่ามกลางที่ประชุม ภายในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในขณะที่คนทั่วไปเรียกสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งเป็นตำแหน่ง ส่วนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ เป็นชื่อ และสกลมหาสังฆปริณายก เป็นหน้าที่ แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ที่ปกครองบังคับบัญชาสังฆมณฑลทั่วประเทศ และการปฏิบัติของบุคคลต้องใช้ราชาศัพท์ เรียกแทนตัวว่า เกล้ากระหม่อม และเรียกพระองค์ท่านว่าฝ่าพระบาท

นายวิษณุ กล่าวต่อว่า ส่วนการแสดงความยินดีของพุทธศาสนิกชนนั้น โดยธรรมเนียมทุกครั้งเมื่อมีการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช และเสร็จขั้นตอนพระราชพิธีในอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้ว ประธานองคมนตรี ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ประธานศาลฎีกา นายกรัฐมนตรี พระบรมวงศานุวงศ์ จะเข้าถวายสักการะ ณ ที่นั้น และเมื่อเสด็จกลับวัด จะมีพุทธศาสนิกชนไปรอที่วัดเพื่อแสดงมุทิตาจิตและถวายสักการะ ส่วนการแสดงความเห็นทางโซเชียล ควรใช้คำว่า พุทธศาสนิกชนต่างยินดีที่ที่มีสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่และขอถวายสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราช

นอกจากนี้ นายวิษณุยังกล่าวถึงกรณีที่นายกฯ รับสนองพระบรมราชโองการ ในประกาศสำนักนายกฯ เรื่องการกำหนดวันสำคัญของชาติไทย ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ กำหนดว่า วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติไทย คือ เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็นวันชาติ และเป็นวันพ่อแห่งชาติ ว่า เรายังไม่พูดถึงขั้นนั้น เพราะมีเวลาอีกตั้ง 10 เดือน แต่เริ่มต้นเรารู้ว่าเป็นวันชาติ เพราะฉะนั้นสถานเอกอัครราชทูตที่เคยจัดงานวันชาติก็จัดตามปกติ

นายวิษณุ กล่าวต่อว่า ส่วนประชาชนก็มีกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติก็จัดตามปกติ ขณะเดียวกันก็เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ก็อาจจะมีการจัดกิจกรรมที่แสดงความรำลึกถึงพระองค์ท่าน อย่างไรก็ตามรัฐบาลไม่ได้มีการจัดเป็นพระราชพิธี เพราะเมื่อถึงรอบของวันสำคัญของแผ่นดิน ซึ่งมีหลายวันใน 1 ปี เพียงแต่บางวันเป็นวันหยุด แต่บางวันไม่เป็นวันหยุด อาทิ เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จอัมพวานั่น ก็เป็นวันสำคัญคือวันรัชกาลที่ 2 แต่รัฐบาลก็ไม่ได้ประกาศเป็นวันหยุด หรือวันที่ 2 เมษายนที่เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ก็ถือเป็นวันสำคัญ แต่ไม่เป็นวันหยุด

"ขอชี้แจงว่าในวันที่ 5 ธันวาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นวันสำคัญ และรัฐบาลเห็นว่าในเมื่อเป็นวันสำคัญจึงมีมติ ครม.ให้เป็นวันหยุด เพื่อให้ประชาชนทราบว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ได้โปรดเกล้าฯ ให้เป็นวันหยุด แต่โปรดเกล้าฯ ให้เป็นวันสำคัญ ต่อมารัฐบาลได้รับสนองใส่เกล้าจึงอนุมัติให้เป็นวันหยุด ทั้งนี้กิจกรรมใดๆ ที่เคยจัด ก็ให้จัดได้ตามปกติเหมือนเดิม" นายวิษณุ กล่าว.

"วิษณุ" แจงขั้นตอนพระราชพิธีสถาปนา "สมเด็จพระสังฆราช" องค์ใหม่ แนะประชาชนเรียกพระนาม "สมเด็จพระสังฆราช" เช่นเดิม เผยวันที่ 5 ธ.ค.จัดกิจกรรมได้ตามปกติ 8 ก.พ. 2560 15:15 8 ก.พ. 2560 16:27 ไทยรัฐ