วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'วิษณุ' แจงอีก 1 ปี ลต. แค่การประมาณ ขออย่าคาดคั้นวันแน่นอน

"วิษณุ" บอกอย่าคาดคั้นวันเลือกตั้ง แค่การประมาณ ชี้ตามมาตรา 77 รธน. ให้ทุกหน่วยงานรับฟังความเห็นก่อนออกกฎหมาย

เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 60 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงที่ระบุในปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ปฏิรูปกฎหมาย บริบทประเทศไทยบนเวทีโลก" ว่า จะมีการเลือกตั้งอีกประมาณ 1 ปี ว่าการเลือกตั้งที่บอกว่า 1 ปีนั้น นับจากวันนี้ โดยเป็นการประมาณอย่าไปคาดคั้นอะไรที่แน่นอน และที่ตนออกมาพูดอย่างนั้นเพื่อให้รู้ว่า เมื่อรัฐธรรมนูญประกาศใช้ หลายอย่างต้องลงมือปฏิบัติทันที เช่น มาตรา 77 ในรัฐธรรมนูญ กำหนดว่าการออกกฎหมายต้องรับฟังความเห็นผู้เกี่ยวข้องทุกขั้นตอนนั้น ยอมรับว่าจะทำให้การออกกฎหมายยากขึ้น แต่เพื่อประโยชน์ประชาชน ระยะเวลาอาจไม่ได้มากขึ้น เพียงแต่ขั้นตอนมากขึ้นเท่านั้น ทุกหน่วยงานต้องคิดวิธีการรับฟังความเห็น เช่น เปิดช่องทางรับฟังผ่านเว็บไซต์ หรือให้ประชาชนสามารถแจ้งโดยตรงไปยังหน่วยงานนั้น ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้เป็นแนวทางที่เคยปฏิบัติมาแล้ว ซึ่งทุกหน่วยงานต้องดำเนินการหลังรัฐธรรมนูญประกาศใช้ ไม่เช่นนั้นถือว่ามีความผิดแต่ไม่ถึงขั้นเข้าข่ายปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 เป็นเพียงความบกพร่องทางวินัย

"วิษณุ" บอกอย่าคาดคั้นวันเลือกตั้ง แค่การประมาณ ชี้ตามมาตรา 77 รธน. ให้ทุกหน่วยงานรับฟังความเห็นก่อนออกกฎหมาย 8 ก.พ. 2560 14:29 8 ก.พ. 2560 15:45 ไทยรัฐ