วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
หมอประเวศ แนะ ทำปรองดอง อย่าคุยเรื่องปรองดองเพราะไม่สำเร็จ

หมอประเวศ แนะ ทำปรองดอง อย่าคุยเรื่องปรองดองเพราะไม่สำเร็จ

  • Share:

หมอประเวศ แนะ ทำปรองดอง อย่าคุยเรื่องปรองดองเพราะจะไม่สำเร็จ เสนอรัฐบาลจัดรายการทีวีพัฒนาประเทศ ดึงผู้เชี่ยวชาญสันติวิธีร่วม ไม่หวัง ป.ย.ป. ทำปรองดองสำเร็จ เพราะเป็นเรื่องยาก ชี้ เหตุไม่นั่ง กก.ปรองดอง เพราะอายุมาก

วันที่ 8 ก.พ. นายแพทย์ ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส กล่าวว่า เรื่องความปรองดองมีการคุยกันมานานมาก แต่ไม่เคยสำเร็จ เพราะทุกครั้งที่มีการคุย ไปเน้นเรื่องปรองดองและหยิบเรื่องที่มีความขัดแย้งในอดีตขึ้นมาพูดกัน ทำให้กระบวนการปรองดองไม่เคยสำเร็จ หากจะทำเรื่องปรองดองที่ถือว่าเป็นเรื่องยากให้ได้นั้น ต้องคุยเรื่องอนาคตที่เป็นเรื่องดี และต้องไม่มีการหาจำเลย โดยยกตัวอย่างสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่จะทำให้เกิดความปรองดองได้ อาทิ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นในประเทศไทยที่มีกว่า 8 หมื่นหมู่บ้าน ให้เป็นฐานที่แข็งแรงของประเทศ และเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาชาติ รวมทั้งการรวมกลุ่มกันของนักการเมืองต่างพรรคและคู่ขัดแย้งทางการเมืองมาร่วมกันทำกิจกรรมและสิ่งดีๆ ให้ประเทศ เมื่อทำบ่อยๆ ก็จะเกิดความคุ้นชิน ไว้เนื้อเชื่อใจกัน เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

นายแพทย์ ประเวศ ยังเสนอให้มีการจัดเวทีสาธารณะคนไทยร่วมพัฒนาประเทศ เพื่อเปิดพื้นที่ให้ทุกฝ่ายได้มาเสนอแนวคิดพัฒนาประเทศร่วมกัน รวมทั้งเสนอให้รัฐบาลส่งเสริมให้มีรายการสุนทรียสนทนาพัฒนาประเทศไทย ทางโทรทัศน์ที่มีคนรับชมเป็นประจำ เพราะสื่อโทรทัศน์เข้าถึงคนได้ไว โดยรูปแบบรายการต้องไม่เป็นการดีเบตหรือโต้เถียงกัน และมีเงื่อนไขว่าทุกคนต้องรับฟังกัน ขณะที่ผู้ดำเนินรายการต้องมีความชำนาญด้านสันติวิธี อาทิ นายโคทม อารียา ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล นายชัยวัฒน์ สถาอานันท์ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

ส่วนเหตุผลที่นายแพทย์ ประเวศ ไม่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดิน ตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง หรือ ป.ย.ป. นั้น เนื่องจากตัวเองมีอายุมากแล้ว และมองว่าทุกคนสามารถทำหน้าที่ช่วยเหลือประเทศได้ ไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่ง และการไม่มีตำแหน่งคล่องตัวกว่าสามารถคุยกับสื่อได้ ชี้แนะได้ ถือว่าช่วยอยู่ข้างนอก

นายแพทย์ ประเวศ ยังระบุว่า ส่วนตัวไม่กังวลว่าแนวทางการปรองดองของ ป.ย.ป. จะสำเร็จหรือไม่ เพราะเข้าใจว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องยาก หากไม่สำเร็จก็ต้องเรียนรู้กันต่อไป อย่าโทษกันไปมา.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้