Thairath Logo
กีฬา

พณ. เผย แก๊สขยับถังละ 10 บ. กระทบแค่ 4 สต. สั่งร้านอาหารห้ามขึ้นราคา

Share :

กรมการค้าภายใน เผย แก๊สหุงต้มขึ้น 10 บาท กระทบข้าวแกงจานละ 4 สต. เท่านั้น ห้ามผู้ประกอบการ ฉวยขึ้นราคาเด็ดขาด พร้อมออกประกาศ กกร. กำหนดราคาแก๊ส 15 กก. ไม่เกินถังละ 350 บ. รวมค่าขนส่งถึงบ้านในรัศมีไม่เกิน 5 กม. แต่ไม่รวมขนส่งขึ้นอาคารสูง ยันใครขายเกินมีโทษทั้งจำ-ปรับ...

วันที่ 8 ก.พ. 60 นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ศึกษาผลกระทบจากการปรับราคาแก๊สหุงต้มแล้ว พบว่า ร้านอาหารปรุงสำเร็จ ทั้งก๋วยเตี๋ยว อาหารตามสั่ง ที่ใช้แก๊สหุงต้มถังขนาด 15 กิโลกรัม (กก.) ทำอาหารได้ 250-300 จาน จะมีผลกระทบต่ออาหารปรุงสำเร็จน้อยมาก หรือมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเพียงจานละ 4 สตางค์เท่านั้น

นอกจากนี้ กระทรวงพลังงาน ยังได้จัดทำโครงการช่วยเหลือร้านอาหาร หาบเร่แผงลอย ตั้งแต่ปี 56 ถึงปัจจุบัน โดยให้ร้านค้าอาหาร หาบเร่แผงลอย 400,000 ร้านค้าทั่วประเทศ ได้รับสิทธิซื้อแก๊สหุงต้มราคาเดิมซึ่งขนาดบรรจุ 15 กก. ถังละ 305 บาท ไม่เกินเดือนละ 150 กก. หรือเดือนละ 10 ถัง ดังนั้น ผู้ประกอบการอาหารปรุงสำเร็จจึงไม่มีเหตุผลปรับราคาอาหารปรุงสำเร็จเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 7 ก.พ.60 สำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ได้ออกประกาศสำนักงานฯ เรื่อง ราคาจำหน่ายปลีกแนะนำก๊าซปิโตรเลียมเหลวบรรจุถัง (แก๊สหุงต้ม) โดยกำหนดให้ผู้จำหน่ายปลีกแก๊สหุงต้มขนาด 15 กก. ในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ต้องจำหน่ายปลีกไม่เกินถังละ 350 บาท โดยราคาดังกล่าวรวมค่าบริการขนส่งถึงสถานที่ของผู้ซื้อ ซึ่งมีระยะทางขนส่งในรัศมีไม่เกิน 5 กิโลเมตร (กม.) แต่ไม่รวมค่าบริการขนส่งขึ้นบนอาคารสูง

นอกจากนี้ ยังได้ทำหนังสือแจ้งผู้ค้าแก๊สหุงต้ม สมาคมแก๊สปิโตรเลียมเหลว ให้ปรับราคาจำหน่ายให้สอดคล้องกับที่กระทรวงพลังงานกำหนด รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ออกติดตาม ตรวจสอบร้านค้าปลีกแก๊สหุงต้ม ให้จำหน่ายในราคาที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง และให้ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายให้ชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้มีการฉวยโอกาสจำหน่ายในราคาสูงเกินสมควร

”ถ้ากรมฯ ตรวจพบว่า มีร้านค้าแก๊สรายใดจำหน่ายในราคาสูงเกินควร จะดำเนินการตามกฎหมายราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 มาตรา 29 ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากไม่ปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน จะมีความผิดตามมาตรา 28 มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท หากประชาชนพบเห็นการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า หรือไม่ปิดป้ายแสดงราคา ร้องเรียนไปที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศได้ทันที กรมฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ และดำเนินการตามกฎหมายทันที” อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าว.

อ่านเพิ่มเติม...
กรมการค้าภายในปรับราคาแก๊สหุงต้มแก๊สหุงต้มขึ้นราคาราคาอาหารฉวยโอกาสขึ้นราคา