Thairath Logo
กีฬา

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ลงพื้นที่เมืองคอน สร้างเครือข่ายภาค ปชช.

Share :

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สร้างเครือข่ายภาคประชาชน ให้มีความเข้มแข็ง เพิ่มศักยภาพการเฝ้าระวังเตือนภัยชุมชน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการรับมือสถานการณ์อันวิกฤติ

วันนี้ (8 ก.พ.60) ที่โรงแรมเมืองลิกอร์ นครศรีธรรมราช ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้จัดโครงการสร้างเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติ ภาคประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีนายสกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการ

นายชยสาร โทณานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กล่าวรายงาน ว่า ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบด้านการเตือนภัยพิบัติ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภัยพิบัติอย่างต่อเนื่อง ด้วยความถูกต้องและแม่นยำ เพื่อเป็นการรองรับและลดความเสี่ยงภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น ใช้ระยะเวลา 2 วัน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการให้ความรู้ และการสร้างเครือข่ายด้านการเตือนภัยพิบัติให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย ให้มีความเข้มแข็ง

"สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือดำเนินการเกี่ยวกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้น การแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ โดยมีวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการเตือนภัยจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ อาทิ พลเรือเอกเกาะหลัก เจริญรุกข์ พลอากาศเอก สมนึก สวัสดิ์ถึก พลเรือตรีถาวร เจริญดี เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีผู้แทนจากกรมอุตุนิยมวิทยา หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้แทนสำนักงานชลประทานที่ 15 ผู้แทนกรมทรัพยากรธรณี อดีตรองอธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข" 

ขณะที่ นายสกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช เพิ่งเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ที่ผ่านมา มีพื้นที่ประสบอุทกภัยกว่า 2 ล้านไร่ จากพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 6 ล้านไร่ มีผู้ประสบภัยกว่า 8 แสนคน มีผู้เสียชีวิต 29 ราย ซึ่งรัฐบาลได้ยกระดับอุทกภัยภาคใต้ในครั้งนี้ เป็นภัยพิบัติระดับ 3 ซึ่งเกินกว่าความสามารถของจังหวัดในการแก้ไขปัญหา แต่เป็นระดับกระทรวง มีการตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

"ดังนั้น การจัดโครงการสร้างเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติภาคประชาชน ในครั้งนี้ เป็นโอกาสอันดีที่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยจะได้พบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการรับมือสถานการณ์อันวิกฤติหรือมุมมอง ข้อเสนอแนะด้านความต้องการความช่วยเหลือของภาครัฐต่อประชาชน ให้มีการปรับปรุงการช่วยเหลือ บรรเทาจากภาครัฐ จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน รวมถึงการดำเนินงานของภาครัฐในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ สำหรับเป็นแนวทางการรับมือภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป"

อ่านเพิ่มเติม...
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพิ่มศักยภาพเฝ้าระวังเตือนภัยนครศรีธรรมราช