วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
แรงงานช่วยลูกจ้างน้ำท่วม ประกาศจ่ายเงินทดแทนว่างงาน

แรงงานช่วยลูกจ้างน้ำท่วม ประกาศจ่ายเงินทดแทนว่างงาน

  • Share:

รมว.แรงงาน ลงนามประกาศกระทรวง จ่ายเงินทดแทนในกรณีว่างงาน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน ให้ลูกจ้างที่ประสบเหตุอุทกภัย รับเงินทดแทนไม่เกิน 180 วัน...

วันที่ 8 ก.พ. 60 นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า ตามที่เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) ได้ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 12 มกราคมที่ผ่านมา เพื่อขอให้เร่งประกาศกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย พ.ศ. ... โดยเฉพาะกรณี 12 จังหวัดภาคใต้ประสบอุทกภัย เมื่อช่วงที่ผ่านมานั้น

ล่าสุด พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน ได้ลงนามประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 134 ตอนที่ 7 ก ลงวันที่ 17 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา โดยสาระสำคัญของกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว กำหนดให้ลูกจ้าง ซึ่งเป็นผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับผลประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน ตามมาตรา 79/1 จะมีสิทธิได้รับเงินทดแทน ในกรณีว่างงานในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน โดยให้ได้รับตลอดระยะเวลาที่ผู้ประกันตนไม่ได้ทำงาน เนื่องจากประสบเหตุอุทกภัย โดยกรณีนี้จะได้รับเงินทดแทนไม่เกิน 180 วัน ซึ่งทั้งหมดจะต้องผ่านการพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าได้รับผลกระทบจากอุทกภัย หรือกรณีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ

นายสุรเดช กล่าวอีกว่า ถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่ได้มีการประกาศใช้กฎหมายดังกล่าว ซึ่งขึ้นอยู่กับนายจ้างว่าสามารถจ่ายเงินทดแทนให้ลูกจ้างในอัตราร้อยละ 75 ได้หรือไม่ หากนายจ้างไม่สามารถจ่ายได้ นายจ้างก็จะต้องทำหนังสือแจ้งมาทางสำนักงานประกันสังคมว่าไม่มีความสามารถที่จะจ่ายได้ จากนั้นเมื่อทางสำนักงานประกันสังคมได้รับหนังสือแล้ว ตามระยะเวลาดำเนินการจะใช้เวลาไม่เกิน 3-7 วันก็จะสามารถจ่ายเงินทดแทนให้ลูกจ้างได้ โดยจะโอนเงินจำนวนนั้นๆ ให้แก่ลูกจ้างตามบัญชีธนาคาร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประกันตนทั้ง 12 จังหวัดที่ประสบอุทกภัย โดยสำนักงานฯ จะเข้าช่วยเหลือลูกจ้างโดยที่นายจ้างไม่จำเป็นต้องเลิกจ้างบุคคลเหล่านี้.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้