วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คนน้ำรึม..ตามรอยพ่อ

โดย สะ-เล-เต

ในวิกฤติมีโอกาสเสมอ ภัยธรรมชาติที่ว่าร้าย ใช่จะมีเพียงด้านลบ แต่รู้จักใช้หลักบริหารจัดการแบบพ่อแม่เลี้ยงลูก สอนให้ลูกรู้จักโต คิดเองเป็น ช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่ใช่เลี้ยงแบบไข่ในหิน เอาแต่รอแบมือขอ สิ่งดีๆย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ...เหมือนอย่างที่เกิดกับชาวบ้านกลุ่มรักษ์ป่าบ้านน้ำรึม อ.เมือง จ.ตาก

จากวิกฤติภัยแล้งที่เกิดติดต่อหลายปี ป่าชุมชนบ้านน้ำรึมหาน้ำสักหยดไม่ได้ น้ำฝนที่ตกลงมาซึมหายลงดินหมด แม้แต่บ่อน้ำตื้นลึก 3 วา ยังแห้งขอด จะให้ได้น้ำต้องขุดลึก 50-70 เมตร คนจนพากันเดือดร้อน ไม่มีน้ำกินน้ำใช้

วิกฤติที่เกิดขึ้น คนบ้านน้ำรึมรู้จักคิด ไม่แบมือขอใคร ตั้งวงพูดคุย ควรจะเริ่มต้นทำอะไรเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นกับหมู่บ้านและป่าชุมชน เพราะทุกคนต่างเคยได้ยินและเห็น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับป่า

และบังเอิญปีที่แล้ว กลุ่มจิตอาสารักษ์ป่าเมืองตาก จัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำถวายพ่อ 579 ฝาย มีการสื่อสารทางออนไลน์ชักชวนคนให้ไปร่วมสร้างฝาย คนบ้านน้ำรึมส่งตัวแทนเข้าร่วม เมื่อได้รู้ได้เห็นวิธีการสร้าง กลับมาถึงบ้าน ตั้ง กลุ่มรักษ์ป่าน้ำรึม 11 ก.ย.59 เริ่มลงมือสร้างฝายครั้งแรก ด้วยแรงรวมพลังของสมาชิก 40 คน เสียสละแรงกายและกำลังทรัพย์ นัดหมายกันทำกันแบบอาทิตย์เว้นอาทิตย์ เพื่อจะได้มีเวลาประกอบอาชีพของตนเอง

ออกแรงไปเก็บหินบรรทุกรถอีแต๊ก ทยอยนำหินมาวางเรียงกั้นทางน้ำไหลให้เป็นฝายชะลอน้ำ เพื่อน้ำจะได้มีระยะเวลาพักซึม ทำให้ดินชุ่มชื้น ต้นไม้จะได้งอกงาม สร้างความร่มเย็นให้กับดิน

จากพลังอันแรงกล้าของคนบ้านน้ำรึมที่รู้จักสู้ด้วยตัวเอง แสดงออกมาให้ใครๆได้เห็น หน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็น อบต. ธ.ก.ส. ชลประทาน และทหารในพื้นที่ให้การสนับสนุน ทำให้วันนี้ที่นี่สร้างฝายชะลอน้ำแบบ หินทิ้งไปได้แล้ว 119 ฝาย ฝายกึ่งถาวรแบบคอนกรีตอีก 3 ฝาย

ปี 2560 นี้ ตั้งเป้าจะทำให้ได้ครบ 1,010 ฝาย ด้วยความหวังจะพลิกป่าแห้งแล้งให้กลายเป็นป่าชุ่มชื้น ตามรอยพ่อหลวงให้จงได้.

สะ–เล–เต

8 ก.พ. 2560 10:46 8 ก.พ. 2560 10:46 ไทยรัฐ